Ultrasonic Sensor แต่ละประเภทมีความพิเศษที่คุณควรรู้

Share this post

สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่านนะครับ วันนี้ทาง my.Factomart.com จะพาท่านไปรู้จักกับการแบ่งประเภทของ Ultrasonic Sensor หรือ เซ็นเซอร์ที่ใช้สำหรับการตรวจจับวัดถุต่างๆ ด้วยการสะท้อนของคลื่นความถี่เสียง โดยแต่ละประเภทนั้นได้ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อจะช่วยอำนวนความสะดวกในการทำงานให้กับผู้ใช้ในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป แต่ทว่ารูปแบบไหนล่ะครับ? ที่จะทำให้งานของท่านมีคุณภาพได้มากที่สุด ก็ต้องขึ้นอยู่กับประเภทของ Ultrasonic Sensor ที่ท่านเลือกใช้นะครับ ว่าจะมีความเหมะสมกับงานหรือไม่?

โดยในบทความนี้จะเป็นการช่วยเพิ่มเติมความเข้าใจในการเลือกใช้ กลุ่มสินค้าของ Ultrasonic Sensor และ ยังช่วยส่งเสริมให้ท่านเข้าใจถึงความหมายของ  Ultrasonic Sensor นั้นคืออะไร? ซึ่งรายละเอียดเนื้อหาเรื่องประเภทนั้นจะมีอะไรบ้าง ติดตามได้ดังต่อไปนี้นะครับ

Ultrasonic Sensor แต่ละประเภทมีความพิเศษที่คุณควรรู้

ประเภทของอัลตร้าโซนิคเซ็นเซอร์ที่ใช้งานในปัจจุบันจะมีอยู่ 2 แบบ คือแบบ ตัวรับ-ตัวส่ง อยู่ในตัวเดียวกัน Diffuse Mode กับแบบ ตัวรับ-ตัวส่ง อยู่แยกกัน Opposed Mode ทั้งสองแบบมีหลักการทำงานเหมือนกัน เพียงแต่แบบ Opposed Mode จะเหมาะสำหรับการตรวจจับวัตถุว่ามีหรือไม่มี ซึ่งได้แค่ 2 สถานะเนื่องจากใช้การตัดผ่านคลื่นหรือขวางคลื่นไม่ให้ส่งไปถึงตัวรับได้ แต่จะมีความเร็วในการตอบสนองมากกว่าแบบ Diffuse Mode โหมด

สำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมมากกว่า 90% จะเป็นแบบ Diffuse Mode เนื่องจากใช้งาน และติดตั้งได้โดยง่าย และสามารถเลือกสัญญาณเอาท์พุตได้ทั้งแบบต่อเนื่อง และ ไม่ต่อเนื่อง ซึ่งสามารถวัดระดับของวัดถุได้ด้วย จึงตอบโจทย์การใช้งานได้กว้างกว่า

ตัวอย่างของ Ultrasonic Sensor แบบ Diffuse Mode และ  แบบ Opposed Mode

รูปที่ 1 ตัวอย่าง Ultrasonic Sensor แบบ Diffuse Mode

รูปที่ 2 ตัวอย่าง Ultrasonic Sensor แบบ Opposed Mode

จากบทความข้างต้นคงทำให้ท่านผู้อ่านได้เห็นถึง การแบ่งประเภทของ Ultrasonic Sensor แล้วนะครับ ซึ่งแบ่งได้ออกเป็น 2 ประเภท โดยได้แก่ แบบ Diffuse Mode และ แบบ Opposed Mode โดยแบบ Diffuse Mode จะเป็นที่นิยมมากในภาคอุตสาหกรรม จากรายละเอียดทั้งหมดนั้นคงทำให้ท่านได้เข้าใจ และ รู้จักกับความหมายว่า Ultrasonic Sensor นั้นคืออะไร? ได้มากยิ่งขึ้นนะครับ 

โดยทาง my.Factomart.com เราหวังว่าขอมูลเหล่านี้จะช่วยให้ท่านตัดสินใจเลือกใช้ กลุ่มสินค้าของ Ultrasonic Sensor ได้อย่างถูกต้อง เพื่อส่งเสริมคุณภาพการทำงานที่ดีให้กับท่านได้ในโอกาสต่อไป และ ถ้าหากท่านมี ข้อสังสัยเพิ่มเติม หรือ ต้องการเสนอแนะในส่วนใด ท่านสามารถส่งข้อความของท่านได้ในกล่องเสนอความคิดเห็นที่อยู่ทางด่านล่าง หรือ ติดต่อเราได้โดยตรงในทุกช่องทางการติดต่อของเรานะครับ   

Facebook Comments