การประยุกต์ใช้ Digital Tachometer

พบกันอีกครั้งกับเรื่องราวของ Tachometer เครื่องวัดความเร็วรอบ ซึ่งก่อนหน้านั้นเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับ หลักการทำงาน, โครงสร้างพื้นฐาน, วิธีการเลือกใช้ และการติดตั้งตัว Digital Tachometer ไปแล้ว วันนี้เราจะมาพบกับการประยุกต์ใช้งานของตัว Digital Tachometer เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

การประยุกต์ใช้งาน Digital Tachometer

ในการประยุกต์ใช้งานตัว Digital Tachometer หรือเครื่องวัดความเร็วรอบนั้นสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลาย นอกเหนือจากการนำมาทำเป็นเครื่องวัดความเร็วรอบหรือวัดระยะทางแล้ว ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการส่งข้อมูลมาเก็บไว้ใน PC หรือการควบคุมในกระบวนการผลิตต่างๆ โดยสามารถดูตัวอย่างการใช้งานได้ดังนี้

การเชื่อมต่อพอร์ตการสื่อสาร Communication RS-485 ผ่าน Protocol Modbus เพื่อส่งข้อมูลที่วัดได้ไปเก็บไว้ยังคอมพิวเตอร์ผ่านทางสายสัญญาณสื่อสาร Twisted Pair Cable และใช้ตัว Media Convertor ซึ่งเป็นตัวแปลงระดับสัญญาณ RS-485 เป็น USB เพื่อให้ง่ายต่อการเชื่อมต่อกับ PC การใช้ RS-485 แทนที่จะเป็นการต่อ USB ไปยังมิเตอร์โดยตรงก็เพราะว่าในกระบวนการผลิตจำเป็นต้องมีการเดินสายสัญญาณที่ไกล โดย RS-485 สามารถรองรับการเดินสายได้ไกลถึง 1km ในการบันทึกข้อมูลหรือควบคุมตัว Digital Tachometer จะอาศัยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปที่ถูกติดตั้งไว้ที่ตัว Computer ที่ทำหน้าที่เป็นเครื่อง Server

ภาพการเชื่อมต่อ Digital Tachometer ของ Autonics เข้า Computer

นอกจากการเชื่อมต่อตัว Digital Tachometer ผ่านทาง RS-485 เพื่อเข้า Computer แล้วเรายังสามารถประยุกต์ใช้งานตัวนับจำนวนกับงานประเภทต่างๆ ได้ดังนี้

ภาพการใช้ Pulse Meter ในการนับจำนวนคนเข้าออก

ภาพการใช้ Pulse Meter ในการหาความสัมพันธ์ของอินพุต A, B

จากบทความข้างต้น ผู้อ่านทุกท่านรู้แล้วว่าเราสามารถนำตัว Digital Tachometer นั้นไปประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ ได้มากมาย หากสนใจสินค้าในกลุ่มของ Tachometer สามารถเข้าไปเลือกชมได้ที่ Factomart.com เรามีให้ท่านเลือกหลากหลายแบบ พร้อมรับคำปรึกษาทางด้านเทคนิคต่างๆ ฟรี!!!

หากต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทาง Factomart.com ได้เตรียมเนื้อหาไว้ให้ผู้อ่านทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นหลักการทำงานของ Digital Tachometer, โครงสร้างพื้นฐานของ Digital Tachometer, การเลือกใช้ตัว Digital Tachometer, การติดตั้งตัว Digital Tachometer เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ

Facebook Comments