การประยุกต์ใช้งานและข้อควรระวังในการใช้ Temperature RTD

บล็อก Factomart.com ยินดีต้อนรับครับ ^^ วันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการประยุกต์ใช้งานในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ว่า Temperature RTD นั้นสามารถนำไปใช้งานในด้านใดบ้าง ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับผม

การประยุกต์ใช้งานและข้อควรระวังในการใช้ Temperature RTD

RTD เป็นตัวเซ็นเซอร์ที่ใช้วัดอุณหภูมิที่มีความแม่นยำสูงสามารถวัดอุณหภูมิแล้วเปลี่ยนเป็นค่าความต้านทานโดยค่าความต้านทานจะมีค่าเพิ่มมากขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น RTD ที่นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรมจะทำมาจากแพลตินัม หรือที่คุ้นหูว่า RTD Pt100 หรือ Pt100 ซึ่งหมายถึงวัดอุณหภูมิที่ 0 °C จะให้ค่าสัญญาณทางไฟฟ้าออกมาที่ 100Ω ซึ่งเซ็นเซอร์ชนิดนี้ใช้วัดงานในช่วงอุณหภูมิ -50 ถึง 400 °C

การนำ RTD ไปประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรมสามารถนำไปใช้ได้หลากหลายงานไม่ว่าจะเป็น การนำไปไปวัดหรือควบคุมอุณหภูมิน้ำมันในเครื่องทอด โดยจะนำเครื่องมือวัดชนิดอาร์ทีดีบรรจุอยู่ภายในเทอร์โมเวลล์ซึ่งทำด้วยสแตนเลสเพื่อไม่ให้น้ำมันสัมผัสโดยตรงกับเครื่องมือวัด หรือการนำอาร์ทีดีไปติดตั้งไว้ในหม้อฆ่าเชื้อเพื่อควบคุมการทำงานของวาล์วต่างๆ โดยเครื่องมือวัดอุณหภูมิที่ใช้ในหม้อฆ่าเชื้อ ต้องสามารถทนสภาวะการใช้งานภายใต้ความดัน

ในงานอุตสาหกรรมได้นำ RTD ไปประยุกต์ใช้งานเพื่อที่จะดูค่าอุณหภูมิที่วัดซึ่งตัวเซ็นเซอร์ RTD นั้นสามารถนำมาต่อเข้ากับอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลหรือเพื่อแสดงผลในการวัดค่าได้ เช่น นำมาเชื่อมต่อเข้ากับ Temperature Controller เพื่อใช้แสดงผลและควบคุมอุณหภูมิในการผลิตต่างๆ, เชื่อมต่อเข้ากับ Data Logger เพื่อทำการบันทึกค่าอุณหภูมิที่วัดได้ หรือกระทั้งเชื่อมเข้ากับตัว Temperature Indicators เพื่อใช้แสดงค่าอุณหภูมิออกมาเป็นตัวเลข การประยุกต์ใช้งานตัวเซ็นเซอร์ RTD เข้ากับตัวอุปกรณ์ต่างๆ ทำให้ขยายความสามารถของตัว RTD เพิ่มมากขึ้น

ภาพตัวเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ RTD แบบโพรบกับแบบหัวกะโหลก

ในการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ นั้นสิ่งที่ควรคำนึงนั้นคือข้อควรระวังในการใช้งานซึ่งตัวเซ็นเซอร์ RTD นี้สามารถวัดอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำแต่ก็มีความเปราะบางอยู่มากเพราะฉะนั้นเวลาใช้งานควรใช้อย่างระมัดระวังและควรมีการซีลด์สายและเดินสายให้ดีเพื่อป้องการกันการเกิดสัญญาณรบกวนในขณะวัดค่า

จากที่เราได้เรียนรู้การประยุกต์ใช้งาน Temperature RTD ไปแล้วนั้น หากผู้อ่านท่านใดที่สนใจต้องการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ หลักการทำงานของ Temperature RTD, ประเภทของ Temperature RTD, วิธีการเลือก Temperature RTD, ความแตกต่างระหว่างเทอร์โมคัปเปิลกับ Temperature RTD, การติดตั้ง Temperature RTD ผู้อ่านสามารถเข้าไปเลือกศึกษาได้เลยครับ

หากต้องการเลือกชมสินค้าสามารถเข้าไปได้ที่ Factomart.com

Facebook Comments