Linear Transducer & LVDT อะไรดีกว่ากัน

Share this post

สวัสดีครับ…กลับมาพบกันอีกครั้งแล้วครับผม จากที่ทุกท่านได้เรียนรู้มาแล้วว่า Linear Transducer นั้นถูกพัฒนามาจาก LVDT แล้วผู้อ่านทุกท่านรู้หรือไมว่าทั้งสองประเภทนี้อะไรดีกว่ากัน? แล้วดีกว่ากันยังไง? ไปดูกันเลยครับ

Linear Transducer & LVDT อะไรดีกว่ากัน

ทรานสดิวเซอร์ที่ใช้สำหรับวัดตำแหน่งหรือการขจัด (displacement) ในงานอุตสาหกรรมนั้นที่เห็นๆ ใช้กันจะเป็นแบบ LVDT  (Linear Variable Differential Transformer) และ Linear Transducer ซึ่งทั้งสองแบบนี้มีหน้าที่ในการทำงานเหมือนกันนั้นคือสามารถใช้วัดตำแหน่งของวัตถุได้ แต่ที่แตกต่างคือมีหลักการทำงานที่แตกต่างกันซึ่งการที่มีหลักการทำงานที่ต่างกันนี้จึงทำให้คุณสมบัติในการทำงานแตกต่างกัน

  • LVDT  (Linear Variable Differential Transformer) หรือทรานสดิวเซอร์ชนิดเปลี่ยนแปลงความเหนี่ยวนำแบบเชิงเส้นซึ่งเป็นทรานสดิวเซอร์ที่ใช้สำหรับตรวจวัดตำแหน่งเช่นกันแต่หลักการทำงานนั้นจะอาศัยการเปลี่ยนแปลงค่าความเหนี่ยวนำตามตำแหน่งการเคลื่อนที่ โครงสร้างภายในของ LVDT จะประกอบไปด้วย ขดลวดปฐมภูมิ (primary winding) และขดลวดทุติยภูมิ (secondary winding)
  • Linear Transducer ทรานสดิวเซอร์นี้ใช้หลักการจากคุณสมบัติของสนามแม่เหล็กในการทำงานจึงบางครั้งอาจเรียกว่า Magnetic Linear Transducer โครงสร้างภายในก็จะแตกต่างจาก LVDT คือจะไม่มีขดลวดอยู่ภายใน จะออกแบบมาให้มีลักษณะเป็นแนวยาว เป็นแท่ง หรือเป็นแกนเพื่อให้ magnet สามารถสไลด์ขนานไปกับอุปกรณ์ตามความยาวได้

ด้วยโครงสร้างของทั้ง 2 แบบ แตกต่างกัน หากเรานำทั้งสองประเภทนี้มาเริ่มใช้งานพร้อมกัน ในขณะใช้งาน LVDT นั้นจะเกิดการเสียดสีของขดลวดภายในซึ่งหากใช้งานไปในระยะเวลานานๆ จะทำให้ขดลวดนั้นเสื่อมและพังได้ แต่ถ้าเป็น Magnetic Linear Transducer ในขณะทำงานจะไม่มีการเสียดสีระหว่างอุปกรณ์เลยจึงทำให้สามารถใช้งานได้อย่างยาวนาน แต่ถ้าในเรื่องของราคา แบบ LVDT นั้นจะมีราคาถูกกว่าแต่อายุการใช้งานจะต่ำกว่าแบบ Magnetic Linear Transducer มาก

นอกจากนี้ทาง my.Factomart.com เราได้จัดทำบทความที่เกี่ยวกับ หลักการทำงาน, วิธีการเลือกซื้อ, ข้อควรระวังในการใช้งาน, การประยุกต์ใช้งานที่หลากหลาย ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วหากผู้อ่านท่านใดต้องการสามารถเข้าไปเลือกศึกษาได้เลยครับ

หรือหากต้องการเลือกชมสินค้าสามารถเข้าไปเลือกชมได้ที่ Factomart.com

Facebook Comments