ข้อควรระวังในการใช้งาน Linear Transducer

Share this post

บล็อก my.Factomart.com ยินต้อนรับครับผม การเรียนรู้ถึงข้อควรระวังในการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ถือว่าเป็นวิธีการป้องกันการเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ได้ เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพาผู้อ่านทุกท่านพบกับข้อควรระวังในการใช้ Linear Transducer กันครับ

ข้อควรระวังในการใช้งาน Linear Transducer

Linear Transducer (ลิเนียร์ ทรานสดิวเซอร์) เป็นทรานสดิวเซอร์ที่มีหลักการทำงานโดยใช้คุณสมบัติของสนามแม่เหล็ก แต่โดยทั่วไปของการใช้งานเซ็นเซอร์หรือทรานสดิวเซอร์นั้นสิ่งหนึ่งที่ควรคำนึงคือ สภาวะแวดล้อมของบริเวณที่ใช้งานเซ็นเซอร์หรือทรานสดิวเซอร์นั้นเอง เพราะเซ็นเซอร์หรือทรานสดิวเซอร์นั้นค่อนข้างมีความอ่อนไหวกับสภาวะแวดล้อม เช่น แสง ความชื้น ฝุ่นหรือควันต่างๆ สิ่งเหล่านี้ถือเป็นสิ่งรบกวนในการทำงานของเซ็นเซอร์หรือทรานสดิวเซอร์ล้วนแล้วทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นหากเราจำเป็นต้องใช้งานในบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อสิ่งเหล่านี้ควรเลือกอุปกรณ์ที่สามารถป้องกันได้

อุณหภูมิและความชื้นก็เป็นสิ่งสำคัญ ในการเลือกซื้อควรดูความสามารถในการทนต่อสภาวะแวดล้อมให้ดีและไม่ควรนำไปใช้งานให้เกินจากค่าที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับตัวอุปกรณ์

การติดตั้งตัวลิเนียร์ทรานสดิวเซอร์ให้ใช้งานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพนั้น สิ่งที่ควรคำนึงได้แก่ สภาพแวดล้อมที่จะนำอุปกรณ์ไปติดตั้งใช้งาน อุปกรณ์จำพวกเซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์นั้นสิ่งสำคัญคือสัญญาณรวบกวนและสภาวะแวดล้อมภายนอกที่จะมีผลต่อการตรวจวัดของตัวเซ็นเซอร์เพราะฉะนั้นเราควรรู้ถึงสภาวะแวดล้อมในการใช้งาน เช่น อุณหภูมิ, ความชื้น, ฝุ่นละออง ว่ามีค่าอยู่ในช่วงเท่าไรเพราะเราจะได้เลือกซื้ออุปกรณ์ได้ถูกและเมื่อนำอุปกรณ์มาใช้งานก็สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ทาง my.Factomart.com เราได้จัดทำบทความที่เกี่ยวกับ หลักการทำงาน, วิธีการเลือกซื้อ, การประยุกต์ใช้งานที่หลากหลายในงานอุตสาหกรรม, การเปรียบเทียบระหว่าง Linear Transducer & LVDT อะไรดีกว่ากัน ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วหากผู้อ่านท่านใดต้องการสามารถเข้าไปเลือกศึกษาได้เลยครับ

หรือหากต้องการเลือกชมสินค้าสามารถเข้าไปเลือกชมได้ที่ Factomart.com

Facebook Comments