การติดตั้งและการเข้าสาย Terminal Block เทอร์มินอล บล็อก

Terminal Block

Share this post

บทความนี้จะอธิบายถึง การติดตั้งและการป้องกันความเสียหาย Terminal Block  เพื่อให้การติดตั้งและการใช้งานสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่นและสมบูรณ์มากที่สุด ซึ่งเทอร์มินอลมีหลากหลายรูปแบบให้เลือก ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของงาน มาเริ่มเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า

คุณสามารถเข้าไปอ่านบทความอื่นๆ ได้ที่ ศูนย์รวมข้อมูลเกี่ยวกับ Terminal Block เทอร์มินอล บล็อก ในหน้านี้จะรวมรวบบทความที่น่าสนใจไว้มากมาย โดยบทความทั้งหมดคุณสามารถเข้าไปอ่านได้เลย และสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาทั้งหมดในรูปแบบไฟล์ PDF ได้ฟรีอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีหน้าแคตตาล็อกสินค้าให้คุณเข้าไปดาวน์โหลดฟรี เพื่อใช้หารุ่นที่คุณต้องการได้ง่ายขึ้น

การติดตั้งและการเข้าสายเทอร์มินอลบล็อก / terminal block

Feed-through block

หรือรูปแบบมาตราฐานทั่วไป เป็นแบบที่ใช้ต่อสายไฟแบบทั่วไปคือ สายเข้ามา 1 ออกไป 1 เหมาะสำหรับงานตู้ใหม่ ไม่มีพื้นที่จำกัด

Multi-tier block

หรือที่เรียกกันว่าเทอร์มินอลแบบชั้น จะเป็นรูปแบบที่เทอร์มินอล 1 ตัวสามารถเข้าสายได้มากกว่า 1 สายขึ้นไป ซึ่งที่นิยมใช้จะเป็น แบบ 2 ชั้น

เทอร์มินอลแบบ 2 ชั้น

แต่ละชั้นจะไม่เชื่อมต่อถึงกัน รูปแบบนี้เหมาะสำหรับการเข้าสายแบบ 1:1 แต่สามารถเข้าได้ทั้งชั้นบนและชั้นล่าง เพื่อประหยัดพื้นที่ในการติดตั้งด้านข้าง

เทอร์มินอลแบบ 2 ชั้น

แต่ละชั้นจะเชื่อมต่อถึงกัน รูปแบบนี้เหมาะสำหรับการเข้าสายแบบ 1:3 เพื่อประหยัดพื้นที่ในการติดตั้งด้านข้างและไม่ต้องซื้อ Jumper Bar เพิ่มเติม

Disconnect block with fuse

เป็นเทอร์มินอลที่มีฟิวส์ภายในเพื่อป้องการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรในระบบ เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งานและเครื่องจักรภายในโรงงานนั้นๆ

Knife edge disconnect block

หรือ เทอร์มินอลแบบใบมีดจะทำงานเหมือนกับ สวิตช์ตัดต่อวงจร เพื่อให้สะดวกและปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งาน เหมาะสำหรับงานที่มีการเทสการทำงานของอุปกรณ์บ่อยๆ หรือใช้สำหรับวงจรสัญญาณ SCADA, CDS เป็นต้น

Instrument isolating terminal with screw connection

เป็นเทอร์มินอลสำหรับวงจร CT circuit เป็นงานที่ใช้สำหรับการ Short circuit ของตัว CT เพื่อทำการเปลี่ยนมิเตอร์

Terminal Ground

เป็นเทอร์มินอลที่ใช้สำหรับสายที่ต่อลงดิน เพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่ว

CT Terminal Block อุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย

Current Transformer (CT) หรือหม้อแปลงกระแส

Proximity Sensor พร้อกซิมิตี้ เซ็นเซอร์

CT เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการวัดกระแสไฟฟ้าโดยต่อร่วมกับเครื่องวัดกระแส โดยทำหน้าที่แปลงกระแสไฟฟ้าที่วัดให้เหมาะสมกับพิกัดกระแสไฟฟ้าที่ขดลวดกระแสของเครื่องวัด เช่น 100/5, 500/5 เป็นต้น มีทั้งแบบ Solid core แบบร้อยสายปกติ , Split core แบบถอดประกอบ

กรณีที่ต้องการถอด Digital Meter ออกเพื่อทำการสอบเทียบ  ซ่อมหรือเปลี่ยน มีความจำเป็นที่ต้องทำการ Short Circuit ด้าน Secondary ของ CT เสียก่อน (ห้าม Open CT เด็ดขาด) ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ CT เสียหาย ดังนั้นจึงต้องมีเทอร์มินอล บล็อกแบบ CT เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้

CT Terminal Blocks คืออะไร

CT Terminal Blocks สามารถทำการ Short Circuit ด้าน Secondary ของ CT โดยแค่ทำการเลื่อน sliding short ก็จะเป็นการ Short Circuit ด้าน Secondary ของ CT โดยทันที ดังนั้นจึงสามารถนำมิเตอร์มาสอบเทียบได้โดยไม่ต้องปิดโหลด ทำให้ช่วยลดความยุ่งยากในการ Short Circuit ด้าน Secondary ของ CT และยังเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานอีกด้วยคุณสมบัติของ Terminal CT

CT Terminal Block มี Body ทำด้วยเนื้อวัสดุ polyamind class UL94-V0 ที่ทนอุณหภูมิได้สูง ส่วนของ Clamping ทำจากโลหะและมีตัวรองรับสกรูเพื่อป้องกันเกลียวหวาน และมี spring load เพื่อดัน Clamp ป้องกัน หากมีการคลายตัวที่จุดเข้าสาย ลดการอาร์คของจุดต่อสายเพราะอาจทำให้เกิดการช็อตได้

CT Terminal Block

วิธีการ Short CT แต่ละรูปแบบ

สาเหตุที่ทำให้เราต้องช็อตขั้ว CT เพราะว่าด้าน Primary ยังมีโหลด หรือกระแสไหลผ่าน CT อยู่ดังนั้น เมื่อมีการถอดสาย CT ออกจำทำให้เกิดเเรงดันตกคร่อมในขดลวด CT ซึ่งจะทำให้ CT เกิดเสียงดังขึ้นและทำให้ CT เกิดการไหม้

รูปแบบการ short CT แบบเดิม

Jump Terminal โดยใช้ Banana Jack เพื่อ Short Current ทางด้าน Secondary ของ CT หรือ ถ้าหากใช้สายในการ Short Circuit ของ CT อาจเกิดอันตรายเนื่องจาก CT อาจจะ Short ไม่ถึงได้

รูปแบบการ Short CT แบบใหม่

โดยการช็อต CT แบบใหม่จะมีคุณสมบัติเพิ่มเติมมาตามนี้

มีรูปแบบ Sliding short circuit เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการ short CT

รูปแบบ Spring loadเพื่อดัน clamp ป้องกันการคลายตัวของ screw

มิเตอร์ LOVATO สินค้าคุณภาพจากอิตาลี

Digital Power Meter ดิจิตอลเพาเวอร์มิเตอร์

เป็นมิเตอร์ที่สามารถวัดค่าพื้นฐานทางไฟฟ้าได้ครบทุกค่า เช่น ค่าแรงดันไฟฟ้า, ค่ากระแสไฟฟ้า, ค่ากำลังไฟฟ้า, ค่าพลังงานไฟฟ้า, ค่าฮาร์โมนิก เป็นต้น โดยมักติดตั้งตามตู้ไฟฟ้าหลักหรือตู้ไฟฟ้าย่อย (MDB, DB)

Power Meter สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ

รุ่นยอดนิยม

 • “DMG 210” (รุ่นยึดรางดิน) มิเตอร์รุ่นที่มีพอร์ต RS485 ในตัวเอง
 • “DMG 610” (รุ่นยึดหน้าตู้) มิเตอร์รุ่นที่มีพอร์ต RS485 ในตัวเอง
 • “DMG 800” (รุ่นยึดหน้าตู้) มิเตอร์รุ่นที่สามารถแสดงค่าฮาร์โมนิคแยกลำดับได้ 31 ลำดับ
 • “DMG 900” (รุ่นยึดหน้าตู้) มิเตอร์รุ่นที่มีหน้าจอแบบ touch screen เป็นรุ่น power analyzer (สามารถวัดค่า sag swell และอื่นๆ) ตลอดจนสามารถแสดงค่า ฮาร์โมนิคแยกลำดับได้ 63 ลำดับ

วิดีโอแนะนำ DMG Series DIGITAL MULTIMETER

หากผู้อ่านท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Power Meter ของ LOVATO สามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับ ^^

คุณสมบัติ

 • สามารถเพิ่ม option module เพื่อเป็นการรองรับการใช้งานในอนาคตได้ เช่น
  • I/O expansion modules พอร์ตขยายอินพุต/เอาต์พุต ใช้รับสัญญาณอินพุตหรือส่งสัญญาณเอาต์พุตของสัญญาณอนาล็อกหรือดิจิตอล
  • Communication modules พอร์ตขยายการเชื่อมต่อสื่อสาร สามารถใช้สื่อสารข้อมูลโดยผ่าน RS485, RS232, USB, Ethernet, Profibus-DP
  • Memory modules พอร์ตขยายหน่วยความจำ สามารถรับได้ถึง 8 Mb
 • มีความแม่นยำตามมาตรฐาน IEC 62053-22 Class 0.5s

วิดีโอแนะนำประเภทของโมดูล (Modules)

Digital Energy/kWh Meter ดิจิตอลกิโลวัตต์ฮาวมิเตอร์

เป็นมิเตอร์ที่ติดตามจุดต่างๆ ที่ต้องการวัดค่าพลังงานไฟฟ้าหรือหน่วยทางไฟฟ้า (kWh) มีทั้งรุ่น 1Phase และ 3 Phase

 • 1Phase:
  • DME D100T1 รองรับกระแสสูงสุด 40A
  • DME D120T1 รองรับกระแสสูงสุด 63A
  • DME D121T1 รองรับกระแสสูงสุด 63A มีพอร์ต RS485 ในตัวเอง
 • 3Phase:
  • DME D310T2 รองรับกระแสสูงสุด 63A
  • DME D320 รองรับ CT/5 มีพอร์ต RS485 ในตัวเอง

จากบทความตั้งแต่ต้น จะเห็นได้ว่าการติดตั้งนั้นเป็นปัจจัยที่สำคัญ และรูปแบบของ Terminal Block มีหน้าตาและคุณสมบัติ ที่อำนวยความสะดวกต่อการติดตั้งต่างกัน ดังนั้นท่านผู้ใช้ควรวิเคราะห์ก่อนเลือกซื้อ จะได้ประหยัดต่อค่าใช้จ่าย

หากคุณสนใจสินค้า สามารถเข้าไป ดูและเลือกซื้อ Terminal Block เทอร์มินอล บล็อก ได้ที่หน้าเว็บออนไลน์ของเรา มีสินค้าหากหลายรุ่น จากแบรนด์ดังให้เลือกมากมาย ถ้าคุณมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า สามารถแชทมาหาเราได้ทันทีจากช่องแชทด้านล่างขวามือ หรือส่งเมลล์มาที่ [email protected] หรือผ่าน Line ที่ @factomart และเบอร์โทร 021-050-567 ได้หลากหลายช่องทาง มีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำตลอดเวลาทำการ

New call-to-action

ดาวน์โหลดคู่มือ Terminal Block เทอร์มินอล บล็อก

ข้อมูลเกี่ยวกับ Terminal Block เทอร์มินอล บล็อก หลากหลายเรื่องที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลักการทำงาน ประเภท การเลือก การติดตั้ง ตลอดจนการใช้งาน เพื่อให้คุณได้รู้จัก Terminal Block เทอร์มินอล บล็อก มากยิ่งขึ้น ข้อมูลทั้งหมดจะถูกรวบรวมไว้ในรูปแบบเอกสารให้คุณดาวน์โหลดฟรีไปอ่านได้เลย

แคตตาล็อกและราคา Price list ของ Terminal Block เทอร์มินอล บล็อก

แคตตาล็อกและราคา Price list สินค้ากลุ่ม Terminal Block เทอร์มินอล บล็อก สำหรับงานเดินสายไฟ หลากหลายรุ่น หลายแบรนด์ จากแบรนด์ดังอย่าง WIELAND พร้อมเอกสารให้ดาวน์โหลดฟรี

Button-B05
Button-02-Home-back-New
Terminal Blocks
Terminal Blocks
Terminal Blocks
Terminal Blocks
Terminal Blocks
Terminal Blocks
Facebook Comments