วิธีการเลือกโคมไฟ LED

 สวัสดีครับ ^^ เรากลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับ วันนี้ทางบล็อก Factomart.com มาพร้อมกับวิธีการเลือกซื้อโคมไฟ LED ซึ่งจะอธิบายเกี่ยวกับว่าหากเราต้องการเลือกซื้อโคมไฟ LED มาใช้นั้นควรดูรายละเอียดอะไรบ้าง ถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยครับผม

วิธีการเลือกโคมไฟ LED

วิธีการเลือกโคมไฟ LED ควรดูรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • ฟลั๊กการส่องสว่าง (Luminous flux: Im): ความสว่างของแหล่งกำเนิดแสง มีหน่วยเป็นลูเมน (Im)
  • ค่าความสว่าง (Illuminance: lux): ปริมาณแสงที่ตกกระทบบนพื้นผิวต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ มีหน่วยเป็นลูเมนต่อตารางเมตร (Im/cm2) หรือลักซ์ (lux) บางครั้งอาจเรียกว่าระดับความสว่าง หากเราต้องการทราบค่าความสว่างของบริเวณนั้นๆ สามารถหาได้โดยใช้เครื่องมือวัดค่าความสว่างของแสงเรียกว่า เครื่องวัด LUX

ภาพแสดงค่าความสว่างในชีวิตประจำวัน

  • ค่าความเข้มแสง (Candela: Cd): ความเข้มของแสงที่ส่องออกมาจากวัตถุ
  • ประสิทธิผลการส่องสว่าง (Luminous efficacy: Im/w): การดูประสิทธิภาพของหลอดไฟนั้นให้ดูจากค่าความสว่างต่อหน่วยพลังงานหรือลูเมนต่อวัตต์ หลอดที่มีประสิทธิผลสูงคือหลอดที่ให้ปริมาณแสงมากแต่ใช้กำลังไฟน้อย เช่น

              หลอดไส้ 100W มีฟลั๊กการส่องสว่างอยู่ที่ 1300Im; efficacy = ความสว่างจากหลอดไฟ/จำนวนวัตต์

                                                                                                              = ลูเมน/วัตต์

                                                                                                              = 1300/100 = 13 Im/W

              หลอดประหยัดไฟ 20W มีฟลั๊กการส่องสว่างอยู่ที่ 1250Im; efficacy = ความสว่างจากหลอดไฟ/จำนวนวัตต์

                                                                                                                        = ลูเมน/วัตต์

                                                                                                                        = 1250/20 = 62 Im/W

             ดังนั้น หลอดประหยัดพลังงาน 20W จะมีประสิทธิภาพมากกว่าหลอดไส้ 100W

  • ดัชนีความถูกต้องของสี (Color rendering index: CRI/Ra): คือค่าความถูกต้องของสีของวัตถุหรือสินค้าภายใต้แสงไฟ ซึ่งเป็นตัวบ่งบอกว่าสีของวัตถุที่เห็นภายใต้แสงนั้นเพี้ยนจากความเป็นจริงมากหรือน้อย หากค่า Ra ต่ำสีของวัตถุที่เห็นจะผิดเพี้ยนมากกว่าหลอดไฟที่มีค่า Ra สูง
  • อุณหภูมิสี (Color temperature: k): คือโทนสีของแสงไฟ มีหน่วยเป็นเคลวิน (k) ถ้ามีค่าอุณหภูมิสีของแสงต่ำแสดงว่าแสงที่ได้จะเป็นโทนร้อนแต่ถ้าหากค่าอุณภูมิสีของแสงสูงแสงที่ได้จะเป็นโทนเย็น อุณหภูมิสีของแสงแบ่งเป็นกลุ่มกว้างๆ ได้ดังนี้

              – Warm white: สีของแสงจะเป็นสีโทนร้อน อบอุ่น ค่าอุณหภูมิสีของแสงอยู่ที่ประมาณ 3000K

              – Cool white: สีของแสงจะเป็นโทนเย็นสบายตาซึ่งจะเริ่มออกเป็นสีขาว ค่าอุณหภูมิสีของแสงอยู่ที่ประมาณ 4000K

              – Daylight: สีของแสงจะเป็นสีโทนออกขาวอมฟ้า เป็นโทนสีที่ใกล้เคียงกับแสงธรรมชาติในเวลากลางวันมากที่สุด ค่าอุณหภูมิของแสงอยู่ที่ประมาณ 5000K

ภาพแสดงค่าอุณหภูมิสีต่างๆ

  • มุมการใช้งานหลอด (Burning position): ดูมุมกระจายแสงของหลอดว่าหลอดที่เราเลือกนั้นมีมุมกระจายแสงเท่าไร เหมาะกับการติดตั้งใช้งานตามที่เราต้องการหรือไม่
  • มาตรฐาน: ควรดูว่าโคมไฟที่เราเลือกนั้นได้รับมาตรฐานการรับรองหรือไม่เพื่อความมั่นใจถึงคุณภาพสินค้าที่เราจะใช้ หากเราจะนำโคมไฟนั้นไปติดตั้งใช้งานบริเวณนอกอาคารหรือบริเวณที่เสี่ยงต่อการเผชิญกับน้ำและฝุ่น ควรดูว่าได้มาตรฐานการกันน้ำและกันฝุ่น (IP: International Protection Commission) หรือไม่ เช่น IP20, IP65, IP66, IP67 เป็นต้น
  • อายุการใช้งา (Life time): อายุการใช้งานของหลอดแบบ LED นั้นจะสามารถใช้งานได้มากถึง 50,000 ชั่วโมง
  • การเปรียบเทียบสเปคของแต่ละรุ่น: เพื่อการเลือกสินค้าให้ตรงกับที่เราต้องการมากที่สุดเราควรดูสินค้าให้หลากหลายรุ่นแล้วนำสเปคเรานั้นมาเปรียบเทียบกัน โคมไฟที่มีในท้องตลาด ณ ตอนนี้มีจำหน่ายมากมายหลายแบรนด์ ซึ่งโคมไฟ LED จาก OSRAM นั้นถือว่ามีความคงทน สามารถใช้งานได้นาน ให้ความสว่างของแสงที่สม่ำเสมอ ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตเม็ดชิปในแบบฉบับของ OSRAM โดยเฉพาะ

ภาพแสดงการเปรียบเทียบสเปคของ Down Light ในแต่ละรุ่นของ OSRAM

เป็นอย่างไรครับกับวิธีการเลือกซื้อโคมไฟ LED หากเราต้องการซื้อโคมไฟ LED มาใช้ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด เวลาซื้ออย่าลืมดูรายละเอียดเหล่านี้นะครับ หากผู้อ่านท่านใดต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ หลักการทำงานของโคมไฟ LED, ประเภทของโคมไฟ LED, การติดตั้งและข้อควรระวังโคมไฟ LED, การประยุกต์ใช้งานโคมไฟ LED สามารถเข้าไปเลือกศึกษาได้เลยครับ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเขามาได้ที่ Factomart.com ได้ทุกช่องทาง

หากต้องการเลือกชมสินค้าสามารถเข้าไปเลือกชมได้ที่ Factomart.com

Facebook Comments