การเลือก Paddle Level Switch ไม่ยุ่งยาก แต่มองข้ามไม่ได้

Share this post

การเลือกใช้ Paddle Level Switch นั้น มีเพียงไม่กี่ประเภทจึงอาจทำให้ดูไม่ยุ่งยากในการเลือกใช้มากนัก แต่ไม่ได้หมายความว่าการที่จะเลือกใช้ให้ดีนั้นจะสามารถทำได้ง่ายๆ เพราะเราจำเป็นต้องมีความรู้เรื่องวัตถุดิบ หรือ Media ที่ต้องการจะควบคุม และ ปัจจัยอื่นๆอีกมากมาย 
โดยจากการศึกษาข้อมูลของผู้ผลิตเซ็นเซอร์ เช่น Monitortech, Novelco, Finetek แล้ว ทางเราได้สรุปวิธีการเลือกใช้ทั้งหมดไว้ในบทความนี้

โดยในเนื้อหานี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่เพิ่มเติมความเข้าใจว่า Paddle Level Switch คือ อะไร? เพื่อจะได้นำไปเลือกใช้ กลุ่มสินค้าของ Paddle Level Switch ได้อย่างเหมาะสม โดยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้น มาติดตามกันได้เลยนะครับ

การเลือก Paddle Level Switch ไม่ยุ่งยาก แต่มองข้ามไม่ได้

ข้อควรคำนึงหลักๆในการเลือกใช้ Paddle Level Switch นั้น ไม่ยากสามารถจำแนกเป็นข้อย่อยได้ดังนี้

1.ลักษณะงานที่จะนำไปใช้

สำหรับตัวเซ็นเซอร์แบบนี้ เราแบ่งลักษณะงานในการเลือกใช้งานเป็น 4 ระดับ เพื่อให้ง่ายต่อการเลือกใช้ดังนี้

 • สำหรับงานทั่วไป เป็นเซ็นเซอร์แบบที่ใช้งานควบคุมหรือวัดระดับทั่วๆ ไป เช่น ในไซโลเก็บวัตถุดิบ ซึ่งถ้าเซ็นเซอร์ได้รับความเสียหาย จะไม่มีผลต่อระบบมากนัก ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ในงานแสดงค่าว่าอยู่ในระดับที่กำหนดหรือไม่

 • สำหรับงานที่ต้องการความน่าเชื่อถือสูง เป็นเซ็นเซอร์แบบที่ใช้งานควบคุมหรือวัดระดับที่ต้องการความน่าเชื่อถือสูง เช่น ถ้าเซ็นเซอร์เสียอาจทำให้เกิดผลกระทบกับกระบวนการผลิด หรือทำให้วัตถุดิบหรือของที่เก็บไว้ได้รับความเสียหาย ซึ่งเซ็นเซอร์ประเภทนี้จะมีไฟแสดงสถานะการทำงานของตัวเซอร์ว่ายังทำงานปกติหรือไม่ และยังมีตัว Hall Sensor คอยตรวจจับการหมุนของตัวแกนของมอเตอร์ โดยถ้าสภาวะปกติตัว LED จะติดเป็นสีเขียว แต่ถ้าตัวเซ็นเซอร์เสีย LED จะติดกระพริบเป็นสีแดง ซึ่งสามารถมองเห็นได้โดยไม่ต้องเปิดฝาครอบ

 • สำหรับใช้งานในพื้นที่อันตราย จะใช้ตัว Paddle Level Switch ที่ได้รับมาตรฐาน ATEX ซึ่งจะมีเครื่องหมาย EX จะสามารถทำงานในพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงต่อการระเบิดได้ เช่น การลำเลียงถ่านหิน

 • สำหรับใช้งานในพื้นที่อุณหภูมิสูง เนื่องจากเซ็นเซอร์โดยทั่วๆ ไปไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้งานกับ Media หรือสภาวะแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง ดังนั้นถ้าต้องการที่จะติดตั้งตัว Paddle Level Switch เพื่อใช้งานกับ media ที่มีอุณหภูมิสูง จำเป็นต้องใช้เซ็นเซอร์ชนิดพิเศษที่สามารถทนอุณภูมิได้สูงถึง 399°C ซึ่งโครงสร้างของตัวเซ็นเซอร์ จะมีการต่อขยายตัวแกนของมอเตอร์ให้ยาว และ มีการเจาะช่องสำหรับระบายความร้อนโดยใช้ลม (Air Purge) เพื่อช่วยในการระบายความร้อน

2.ความหนาแน่นของ Media ที่ต้องการวัด

ซึ่งสำหรับการใช้งานเซ็นเซอร์แบบใบพัดในการวัดระดับนั้น เราจำเป็นต้องทราบถึงความหนาแน่นของวัตถุดิบในการวัด โดยเราสามารถแบ่งระดับของความหนาแน่นของวัสดุได้ 3 ระดับ ดังนี้

 • ระดับสูง High มีความหนาแน่นมากกว่า 65 lb/ft3 (1,041 kg/m3) เช่น ผงปูน เศษกระเบื้อง เศษแก้ว

 • ระดับปานกลาง Medium ซึ่งมีความหนาแน่นอยู่ระหว่าง 25 ถึง 65 lb/ft3 (400 and 1,041 kg/m3) เช่น น้ำตาล เม็ดพลาสติก

 • ระดับต่ำ Low (Light) ซึ่งมีความหนาแน่นอยู่ระหว่าง 5 ถึง 24 lb/ft3 (80 and 384 kg/m3) เช่น ผงคาร์บอน เกล็ดธัญพืช

รูปที่ 1 ตัวอย่างความหนาแน่นของ Media ชนิดต่างๆ

3.ขนาดของวัสดุ Media ที่ต้องการวัด

โดยเราจะแบ่งขนาดของ  Media  ออกเป็นขนาด ต่างๆ เพื่อให้สามารถช่วยในการเลือกชนิดและขนาดของใบพัดได้อย่างสะดวก โดยขนาดที่แบ่งไว้มีดังนี้

 • ละเอียดมาก โดยขนาดเล็กมากกว่า 100 mesh (149 microns)
 • ละเอียด โดยมีขนาดตั้งแต่ 100 mesh (149 microns) ถึง 1/8 inch (3 mm)
 • หยาบเป็นเม็ด Granular โดยมีขนาดตั้งแต่ 1/8 inch (3 mm) ถึง 1/2 inch (13 mm)
 • หยาบเป็นก้อน Lumpy โดยมีขนาดตั้งแต่ 1/2 inch (13mm) ขึ้นไป หรือมีรูปร่างที่เป็นลักษณะเส้นใย

4.รูปร่างและขนาดของใบพัด

รูปร่างและขนาดมีความจำเป็น เราต้องเลือกให้เหมาะสมกับ ความหนาแน่น และ ขนาดของ Media ชนิดต่างๆ  ซึ่งรูปทรงของใบพัดจะมีรูปแบบตามการใช้งานดังนี้

รูปที่ 2 ตัวอย่างใบพัดแบบ 4 ใบ

รูปที่ 3 ตัวอย่างใบพัดแบบ 3 ใบ

รูปที่ 4 ตัวอย่างใบพัดแบบ 2 ใบ

รูปที่ 5 ตัวอย่างใบพัดแบบ 1 ใบ

5.อุณหภูมิของ Media

เนื่องจากเซ็นเซอร์ที่นำมาใช้งานนั้น ภายในมีตัวมอเตอร์และมีอุปกรณ์ตัดต่อวงจรไฟฟ้า (Limit Switch) ซึ่งจะมีขีดจำกัดในการทนอุณหภูมิที่แตกต่างกัน ดังนั้นอุณหภูมิของ Media จึงมีความสำคัญต่อตัวเซ็นเซอร์เช่นกัน โดยอุณหภูมิของ Media ที่ใช้งานจะต้องไม่เกิน 121°C แต่ถ้ามากกว่านี้ควรจะต้องใช้งานเซ็นเซอร์รุ่นทีสามารถทนอุณหภูมิได้สูง เช่น 399°C

ทั้งหมดนี้คือคำแนะนำในการเลือกใช้จากผู้ผลิตเซ็นเซอร์รายใหญ่ ที่ทางเราได้รวบรวมมาไว้ให้ท่าน โดยทางเราหวังว่าจะเป็นข้อมูลที่จะช่วยให้ผู้อ่านนั้นสามารถนำไปเลือกใช้ กลุ่มสินค้าของ Paddle Level Switch ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปนะครับ 

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ท่านผู้อ่านเข้าใจถึงความหมายของ Paddle Level Switch คือ อะไร? และ ถ้าหากท่านผู้อ่านมีข้อสงสัย หรือ ต้องการเสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนใด ท่านสามารถฝากข้อความของท่านได้ในกล่องแสดงความคิดเห็นที่อยู่ทางด้านล่างของบทความนี้ หรือ ถ้าท่านต้องการติดต่อทางเราโดยตรง ก็สามารถติดต่อกับเราได้ทุกช่องทางการติดต่อของเรานะครับ my.Factomart.com เรายินดีให้บริการ

Facebook Comments