ติดตั้ง Paddle Level Switch ไม่ยากอย่างที่คิด คลิ๊กมาเลย!

Share this post

การติดตั้งนั้นเป็นเรื่องสำคัญ เปรียบเสมือนการปูพื้นฐานให้กับการทำงาน โดยถ้าเราสามารถติดตั้งได้อย่างดีและถูกวิธี ก็จะช่วยส่งผลให้การใช้งาน Paddle Level Switch นั้นมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถเพิ่มอายุการใช้งานให้กับสวิตซ์ชนิดนี้ได้ดีอีกด้วย แต่ในทางกลับกันถ้าหากการติดตั้งนั้นเกิดความผิดพลาด ก็จะสามารถส่งผลโดยตรงต่อการทำงานได้เช่นกัน เพราะฉนั้นเราควรใส่ใจการติดตั้งเพื่อเป็นการปูพื้นฐานให้การทำงานดีและมีประสิทธิภาพต่อไป 

ซึ่งเนื้อหาในส่วนนี้จะเป็นการเติมความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ Paddle Level Switch คือ อะไร? เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเลือก กลุ่มสินค้าของ Paddle Level Switch ได้อย่างเหมาะสม โดยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้น มาติดตามกันได้เลยนะครับ 

ติดตั้ง Paddle Level Switch ไม่ยากอย่างที่คิด คลิ๊กมาเลย!

การติดตั้งเครื่องควบคุมระดับแบบใบพัด Paddle Level Switch น้ัน มีกฎในการติดตั้งที่ค่อนข้างจะตายตัว ดังนั้นทำให้การใช้งานเซ็นเซอร์แบบนี้จึงทำได้ง่าย โดยวิธีการในการติดตั้งมีดังนี้

ตำแหน่งในการติดตั้งตัวเซ็นเซอร์ Installation Position

จากรูปด้านล่างตำแหน่งในการติดตั้งตัวเซ็นเซอร์จะเห็นได้ว่าในรูปขวามือเป็นการติดตั้งที่ผิดเนื่องจากมีการหงายตัวเซ็นเซอร์ขึ้น และ ติดตั้งใน
จุดที่มีการปล่อย Media ลงมาทำให้ตัวเซ็นเซอร์อาจทำงานผิดพลาดจากการโดนกระแทกได้ แต่ในรูปซ้ายมือมีการติดตั้งในลักษณะที่ถูกต้องทั้งตำแหน่งบนไซโล และทิศทางของตัวเซ็นเซอร์

รูปที่ 1 ตำแหน่งในการติดตั้งตัว Paddle Level Sensor

การติดตั้งตัวป้องกันเซ็นเซอร์ Sensor Guard Protection

ถ้าวัสดุ Media ที่ต้องการวัดนั้นมีขนาดใหญ่และมีความแข็งมาก การปล่อยให้ตัว Media ตกลงใส่ตัวเซ็นเซอร์โดยตรงอาจจะทำให้ใบพัดได้รับความเสียหายได้ ในกรณีที่ใช้งานไปนานๆ ดังนั้นควรติดตั้งตัวป้องกันการกระแทกไว้ภายใน ในตำแหน่งที่สูงกว่าตัวใบพัด เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานตัวเซ็นเซอร์ได้

รูปที่ 2 การติดตั้งตัวป้องกันเซ็นเซอร์ Sensor Guard Protection

การเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้ากับตัวเซ็นเซอร์ Electrical Wiring

สำหรับการเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าสามารถแบ่งได้เป็น 2 แบบ คือแบบที่เป็นแรงดัน DC และแบบที่เป็นแรงดัน AC ซึ่งจากที่เคยแนะนำในตอนต้นเรื่องของชนิดมอเตอร์ว่า ถ้าเป็นแบบ AC จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า โดยการเชื่อมต่อแรงดันไฟเลี้ยงโดยส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับชนิดของมอเตอร์ว่าเป็นแบบ AC หรือ DC โดยสามารถดูวิธีการเชื่อมต่อได้จากรูปด้านล่าง

รูปที่ 3 การเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าแบบ AC

 รูปที่ 4 การเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าแบบ DC

การปรับความไวในการตรวจจับ (Sensitivity Adjustment)

เราสามารถปรับค่าความไวในการตรวจจับ Media ได้โดยการเลือกตำแหน่งความไวของ Limit Switch ที่อยู่ด้านหลังโดยมีให้เลือกอยู่ 3 ระดับ คือ ไวมาก ไวปกติ และไม่ไว

รูปที่ 5 การปรับความไวในการตรวจจับระดับ

เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าการติดตั้งนั้นมีรายละเอียดที่เราจำเป็นต้องให้ความใส่ใจนะครับ เพราะเพียงแค่ไม่กี่วิธีก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและอายุการใช้งานให้กับ Paddle Level Switch ได้อย่างมากเลยทีเดียว แต่นอกจากการติดตั้งแล้ว ยังมีความรู้ในส่วนอื่นๆอีก ที่ท่านจำเป็นต้องรู้ เพื่อเป็นการเติมประสิทธิภาพการทำงานให้กับ Paddle Level Switch ได้อย่างเต็มที่

ซึ่งท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากบทความดีๆที่ทาง my.Factomart.com เราได้จัดเตรียมไว้ให้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง หลักาาร , โครงสร้างสำคัญ , การเลือกใช้ และ ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ โดยทั้งหมดนี้จะอยู่ในหน้า Paddle Level Switch คือ อะไร? เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเลือก กลุ่มสินค้าของ Paddle Level Switch ได้อย่างเหมาะสมนะครับ 

หากท่านมีข้อสังสัยเพิ่ม หรือ ต้องการเสนอแนะในส่วนใด ท่านสามารถส่งข้อความของท่านได้ในกล่องเสนอความคิดเห็นที่อยู่ทางด่านล่าง หรือ ติดต่อเราได้โดยตรงในทุกช่องทางการติดต่อของเรานะครับ   

Facebook Comments