Paddle Level Switch คืออะไร?

Share this post

Paddle Level Switch คืออะไร?

สวัสดีครับ ^^ วันนี้เรา my.factomart มาแนะนำทางแก้ปัญหาวัตถุดิบที่ล้นออกมาจาก ถังไซโลหรือภาชนะที่บรรจุ วัตถุดิบ พร้อมแล้วมารู้จักกับ Paddle Level Switch กันเลย…

Paddle Level Switch คือ อุปกรณ์วัดระดับแบบใบพัดเป็นเซนเซอร์วัดระดับของแข็ง  เช่น ข้าว ข้าวโพด ปุ๋ย เม็ดพลาสติก ติดตั้งในถังไซโลหรือภาชนะที่บรรจุ วัตถุดิบ

Paddle Level Switch จะช่วยวัดปริมาณวัตถุดิบไม่ให้เกินตามเกณที่ตั้งไว้ เพื่อไม่ให้วัตถุดิบภายในถังนั้นล้นออกมา โดยใช้หลักการของใบพัด ด้วยแรงขับของมอเตอร์ เมือมีวัตถุสัมผัสกับตัวใบพัด สวิทช์ รีเลย์เอ๊าท์พุทจะทำงาน โดยมีการเตือนระดับว่าถึงระดับความคุม ให้มอเตอร์หยุด หรือ ทำงาน

ปัญหาที่พบบ่อย เช่น โรงสีข้าว โรงผลิตปุ๋ย โรงผลิตอาหารสัตว์ เกิดจากที่วัตถุดิบล้นออกมา ทาง my.factomart ขอแนะนำ Paddle Level Switch ในการแก้ปัญหาให้กับท่านผู้ประกอบการ

Facebook Comments