Inverter Drive ช่วยคุณประหยัดพลังงานได้อย่างไร

บล็อก Factomart.com ยินดีต้อนรับครับผม จากบทความก่อนหน้านั้นเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Inverter Drive กันไปแล้วว่าเป็นอุปกรณ์ที่ควบคุมความเร็วของมอเตอร์และยังช่วยประหยัดพลังงานได้อีกด้วยและอินเวอร์เตอร์ช่วยเราประหยัดพลังงานได้อย่างไร เราไปหาคำตอบไปพร้อมๆ กันเลยครับผม

Inverter Drive ช่วยประหยัดพลังงานจริงหรือไม่

Inverter Drive หรือ AC Drive ทำหน้าที่ควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ตามที่เราต้องการหรือตามความเหมาะสมของการใช้งาน ทำงานโดยใช้กลไกทางไฟฟ้านั้นคือ ความถี่กับแรงดันเพื่อให้เหมาะสมกับภาระโหลดของมอเตอร์ เมื่อความถี่ของไฟฟ้ากระแสสลับเกิดการเปลี่ยนแปลง ความเร็วของมอเตอร์ก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ดังสมการนี้

เมื่อเราทำการลดความเร็วรอบของมอเตอร์ลงมีผลทำให้กำลังไฟฟ้าที่ใช้สำหรับมอเตอร์ลดลงทำให้กระแสของมอเตอร์ลดลงตามไปด้วยจึงทำให้ประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้นและด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้ปัจจุบันมีการใช้งานอินเวอร์เตอร์กันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมด้านพลังงานทดแทนต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมด้านพลังงานแสงอาทิตย์, พลังงานจากลม, พลังงานจากน้ำ เป็นต้น นอกจากนี้อินเวอร์เตอร์ยังเข้ามามีบทบาททางด้านอุตสาหกรรมเกษตรอีกด้วย

อินเวอร์เตอร์ถือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายกันเกือบทุกกลุ่มอุตสาหกรรม หากผู้อ่านท่านใดสนใจต้องการเลือกชมสินค้าสามารถเข้าไปเลือกชมได้ที่ Factomart.com ทางเรามีทีมวิศวกรคอยให้คำปรึกษาครับ หรือหากต้องการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ หลักการทำงานของ Inverter Drive, ประเภทของ Inverter Drive, วิธีการเลือก Inverter Drive, การติดตั้ง Inverter Drive, การประยุกต์ใช้งาน Inverter Drive ทางทีม Factomart.com เราได้จัดทำไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ

Facebook Comments