การบรรจุภัณฑ์ขั้นที่สอง Secondary Packaging มีขั้นตอนใดบ้าง

Share this post

หลังจากที่อ่านบทความเกี่ยวกับการบรรจุภัฑณ์ขั้นแรกไปแล้ว ต่อมาก็ถึงเรื่องที่สองที่เกี่ยวกับการบรรุภัณฑ์ขั้นที่สอง เราจะมาดูกันว่าขั้นที่สองนี้มีขั้นตอนใดบ้าง และแตกต่างจากขั้นแรกอย่างไร รวมถึงมาดูกันว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการบรรจุภัณฑ์ขั้นนี้จะมีมากน้อยเพียงใด และมีอุปกรณ์ชนิดใดบ้าง

Secondary Packaging การบรรจุภัณฑ์ขั้นที่สอง

ส่วนถัดมาก็คือส่วนของการบรรจุภัณฑ์ขั้นที่สอง คือการนำตัวสินค้าที่ถูกบรรจุ เสร็จสิ้นจากกระบวนการขั้นแรกมาบรรจุลงหีบห่อ โดยมีกระบวนการจัดเรียงสินค้า (Sorting) และบรรจุลงกล่อง (Boxing) และสุดท้ายการผนึกหีบห่อ (Foliating) เพื่อที่จะได้แพคสินค้าที่บรรจุสินค้าปริมาณมากพร้อมถูกนำส่งต่อไป

การใช้ Capacitive proximity sensors Balluff BCS series ในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ในกล่องบรรจุภัณฑ์เพื่อความแน่นอน การใช้ Sensor for Pneumatic cylinders Balluff BMF ในการจับตำแหน่งของอุปกรณ์นิวเมติกอย่างถูกต้องการใช้ Linear Transducer Balluff BTL ในการวัดระยะของช่องอย่าง แม่นยำที่สุด

ความสมบูรณ์ของบรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งสำคัญซึ่งแสดงออกถึงคุณภาพของการให้บริการต่อลูกค้า ซึ่งทำให้เกิดความสมบูรณ์ที่สุดของบรรจุภัณฑ์ก่อนที่จะส่งออกจำหน่ายถึงมือผู้บริโภค จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของสินค้า และความน่าเชื่อถือต่อผลิตภัณฑ์ การเลือกใช้อุปกรณ์ในกระบวนการผลิตจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในขั้นตอนต่างๆ

Retro-Reflective Sensors

การลำเลียงกล่องสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ มีความรวดเร็วและแม่นยำ ทำให้กล่องที่ลำเลียงมาไม่ขาดช่วง สามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่อง

Inductive Couplers

การแยกขนาดกล่องเพื่อบรรจุผลิตภัณฑ์ ใช้แยกขนาดบรรจุภัณฑ์ มีความแม่นยำในการแยกสูง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบรรจุให้สามารถทำงานได้หลากหลายขึ้น

Diffuse Sensors

ใช้เช็คปริมาณสินค้าที่บรรจุ ช่วยให้การบรรจุสินค้าอยู่ในตำแหน่งที่แม่นยำ จำนวนสินค้าบรรจุครบถูกต้อง และมีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูง นับไปประยุกต์ใช้ได้หลายแบบ

ตรวจสอบสินค้าภายในกล่องที่ปิดผนึกแล้ว ผลจากการตรวจสอบมีความถูกต้องสูงและรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง อ่านเพิ่มเติม

Vision Sensors

ตรวจสอบความสมบูรณ์ขั้นสุดท้ายก่อนปิดผนึก มีความถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นยำสูง ใช้ตรวจเช็คจำนวนสินค้า หรือเอกสารว่าได้ใส่ครบหรือไม่

หากสนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ์ สามารถเข้าไปดูที่ คู่มือและข้อมูลเกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ์ในโรงงานอุตสาหกรรม ที่เรารวบรวมบทความที่เกี่ยวข้องไว้ให้คุณได้อ่านและดาวน์โหลดได้ฟรี หากคุณมีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำ เราก็มีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาอยู่ เพียงคุณแชทมาหาเราที่ Live chat ด้านล่าง หรืออีเมลล์ [email protected] มาหาเราได้โดยตรงครับ

Facebook Comments