ทำ Batching Control ฟังก์ชั่นครบด้วย Weighing Indicator + HMI = 22,940฿

Share this post

การต่อใช้งาน BC360A1 กับหน้าจอ Touch Screen CR1000 เพื่อความสะดวกสำหรับผู้ใช้งาน ในยุคดิจิตอลเทคโนโลยีมือถือในแบบ Smart Phone สามารถช่วยงานในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งเราสามารถต่อ Touch Screen CR3000 กับ Wifi Access Point โดยใช้ฟังก์ชัน Web Server เพื่อให้สามารถรู้รายละเอียดข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้น ก็สามารถแก้ไขได้โดยตรงผ่าน Smart Phone หรือ Tablet ทันที ทำให้มีทางเลือกเพิ่มขึ้นไปอีกในการเข้าถึงข้อมูลต่างในไลน์ผลิต

คุณสามารถ ดูและเลือกซื้อ Weighing Indicator หน้าจอสําหรับเซ็นเซอร์ ชั่งน้ำหนัก ทั้งหมดหลายรุ่นที่ให้คุณซื้อได้ทันที หากมีข้อสงสัยทีมงาน Factomart ยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านผ่านช่องทาง Live Chat ได้ทันทีครับ หรือถ้าสนใจอ่านข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมของ Weighing Indicator ติดตามได้จาก แหล่งรวมข้อมูล Weighing Indicator หน้าจอสําหรับเซ็นเซอร์ ชั่งน้ำหนัก ได้เลยครับ

การต่อใช้งานร่วมกันของหน้าจอ Weighing Terminal BC360A1 กับ Touch Screen CR1000

Play Video

หลังจากที่เราได้รู้จักการทำงานของหน้าจอ BC360A1 ของ SYMC แบบ Batching Control กันมาแล้ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานและเพิ่มความสะดวกสำหรับผู้ใช้งาน เราสามารถต่อ BC360A1 กับหน้าจอ Touch Screen รุ่น CR1000 ของ Red Lion Control ด้วย RS485 ซึ่งสามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างลงตัว

ฟังก์ชั่นของจอ Touch Screen รุ่น CR1000

แสดงค่า Target และค่าน้ำหนักที่ชั่งได้

เปลี่ยนสูตรส่วนผสมได้

แก้ไขค่าน้ำหนักที่ตั้งไว้ในแต่ละสูตรได้

พิมพ์รายงานผลการชั่งแต่ละ Batch ได้

เก็บบันทึกข้อมูลวัตถุดิบเป็น Excel File ได้

แก้ไขได้โดยตรงผ่าน Smartphone หรือ Tablet

ดูค่าน้ำหนักรวมของแต่ละวัตถุดิบได้

1. แสดงค่า Target และค่าน้ำหนักที่ชั่งได้ของแต่ละวัตถุดิบ

เมื่อกระบวนการชั่งน้ำหนักเสร็จสิ้นในแต่ละ Batch จากคุณสมบัติการใช้งานของหน้าจอ BC360A1 ที่กล่าวมาแล้ว เราสามารถดูค่าน้ำหนักที่ชั่งได้ของแต่ละวัตถุดิบในแต่ละ Batch ได้จากรายงานผลการชั่งน้ำหนักที่พิมพ์โดยเครื่องพิมพ์ที่ต่อกับ BC360A1 เท่านั้น 

แต่ถ้าเราต่อหน้าจอ BC360A1 กับหน้าจอ Touch Screen เราจะสามารถดูค่า Target และค่าน้ำหนักที่ชั่งได้ของแต่ละวัตถุดิบบนหน้าจอ Touch Screen ได้เลยโดยไม่ต้องต่อเครื่องพิมพ์ไว้ตลอดเวลา

2. เปลี่ยนสูตรส่วนผสม

สามารถเปลี่ยนสูตรส่วนผสมได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่สัมผัสบนหน้าจอ

3. แก้ไขค่าน้ำหนักที่ตั้งไว้ในแต่ละสูตร

สามารถแก้ไขค่าน้ำหนักที่ตั้งไว้ในแต่ละสูตรได้ บางครั้งเราอาจจะมีการปรับเปลี่ยนค่าน้ำหนักในแต่ละสูตรส่วนผสมบ้าง เราก็สามารถทำการแก้ไขค่าน้ำหนักที่ตั้งไว้ในแต่ละสูตรได้อย่างง่ายดายตามรูปที่ด้านล่าง

เลือก Target เพื่อแก้ไขค่าน้ำหนักของสูตรส่วนผสม

แตะที่ค่าน้ำหนักของวัตถุดิบที่ต้องการแก้ไข

ตั่งค่าตัวเลขน้ำหนักที่ต้องการบน Pop-up

4. ดูค่าน้ำหนักรวมที่ชั่งไปของแต่ละวัตถุดิบ

สามารถดูค่าน้ำหนักรวมที่ชั่งไปของแต่ละวัตถุดิบได้ กรณีที่เราต้องการดูว่าน้ำหนักรวมของแต่ละวัตถุดิบที่เราใช้ไปเป็นเท่าไร เราก็สามารถดูได้อย่างง่ายดาย

รูปที่ 8 แตะที่ Total เพื่อดูค่าผลรวมน้ำหนักที่ชั่งไปของแต่ละวัตถุดิบ

รูปที่ 9 แสดงค่าผลรวมน้ำหนักของแต่ละวัตถุดิบ

5. พิมพ์รายงานผลการชั่งแต่ละ Batch และน้ำหนักรวมแต่ละวัตถุดิบ

สามารถพิมพ์รายงานผลการชั่งแต่ละ Batch และน้ำหนักรวมแต่ละวัตถุดิบได้ ถ้าเราต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับ Touch Screen เมื่อจบการชั่งในแต่ละ Batch เครื่องพิมพ์ก็จะสั่งพิมพ์รายงานน้ำหนักที่ชั่งได้ของแต่ละวัตถุดิบใน Batch นั้นๆ เมื่อเราต้องการพิมพ์รายงานผลรวมของน้ำหนักแต่ละวัตถุดิบที่ชั่งไปทั้งหมดก็สามารถทำได้อย่างง่ายดายตามรูปที่ 10, 11, และ 12

เลือกรูปเครื่องพิมพ์ในหน้าจอ Total

รูปที่ 11 เครื่องพิมพ์สั่งพิมพ์รายงานผลรวมน้ำหนักของแต่ละวัตถุดิบ

6. เก็บบันทึกข้อมูลผลการใช้วัตถุดิบทุกครั้งเป็น Excel File

รูปที่ 12 ข้อมูลของน้ำหนักที่ชั่งได้และผลรวมน้ำหนักของแต่ละวัตถุดิบจะเก็บไว้ใน SD card เป็น Excel File

สามารถเก็บบันทึกข้อมูลผลการใช้วัตถุดิบทุกครั้งที่มีการผลิตเป็น Excel File ได้ โดยใช้ CR3000 แทน CR1000 เราสามารถเลือกใช้ Touch Screen รุ่น CR3000 เพื่อบันทึกข้อมูลของน้ำหนักที่ชั่งได้รวมถึงผลรวมน้ำหนักของแต่ละวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต เพื่อใช้จัดทำรายการสรุปการผลิตประจำวันได้ ทำให้ง่ายต่อผู้ใช้งาน โดยรูปแบของข้อมูลจะเก็บไว้ใน SD card ในรูปแบบ Excel File ตามรูปที่ 12

6. เข้าถึงข้อมูลการผลิตเร็วขึ้น แก้ไขได้โดยตรงผ่าน Smart Phone หรือ Tablet

สามารถเข้าถึงข้อมูลในการผลิตได้รวดเร็วขึ้น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้น ก็สามารถแก้ไขได้โดยตรงผ่าน Smart Phone หรือ Tablet โดยใช้ Touch Screen รุ่น CR3000 แทน CR1000

เรายังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของ Touch Screen โดยใช้รุ่น CR3000 ต่อร่วมกับ Wifi Access Point ด้วย Ethernet เพื่อเข้าถึงข้อมูลและแก้ไขได้โดยตรงผ่านทาง Smart Phone หรือ Tablet และยังสามารถตั้ง Password Lock เพื่อให้สามารถดูได้อย่างเดียวหรือควบคุมได้ด้วย และยังเป็นการป้องกันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลได้ ตามรูปที่ 13

ถ้าคุณต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ BC360A1​ ด้วยการต่อใช้งานกับจอ Touch Screen​ รุ่น CR1000​ และรุ่น CR3000​ มันจะทำให้การทำงานสะดวกยิ่งขึ้น เพราะมีฟังก์ชั่นมากมายที่อำนวยความสะดวก เช่น แสดงค่า Target และค่าน้ำหนักที่ชั่งได้​ เปลี่ยนสูตรส่วนผสมได้ เก็บบันทึกข้อมูลเป็นไฟล์ Excel ได้ พร้อมพิมพ์เป็นเอกสาร และเข้าไปแก้ไนได้ง่ายผ่าน Smartphone หรือ Tablet

คุณสามารถเข้าไป ดูและเลือกซื้อ Weighing Controller รุ่น BC360A1​ ของแบรนด์ SYMC หรือ ดูและเลือกซื้อ Weighing Indicator หน้าจอสําหรับเซ็นเซอร์ ชั่งน้ำหนัก รุ่นอื่นได้จากหน้าร้านออนไลน์ของเราได้เลย ถ้าคุณมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า สามารถแชทมาหาเราได้ทันทีจากช่องแชทด้านล่างขวามือ หรือส่งเมลล์มาที่ [email protected] หรือผ่าน Line ที่ @factomart และเบอร์โทร 021-050-567 ได้หลากหลายช่องทาง มีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำตลอดเวลาทำการ

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความ

โหลดเซลล์ (Load Cell) คืออะไร ? มาหาคำตอบกัน

โหลดเซลล์ (Load Cell) คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเปลี่ยนจากแรงหรือน้ำหนักที่กระทำต่อตัวโหลดเซลล์ เป็นสัญญาณทางไฟฟ้า ทางเราสามารถนำสัญญาณทางไฟฟ้านี้ไปจ่ายเข้าจอแสดงผล Display แสดงค่าเป็นน้ำหนักหรือแรงที่กระทำให้คนเห็นได้

Read More →
บทความ

ทำ Batching Control ฟังก์ชั่นครบด้วย Weighing Indicator + HMI = 22,940฿

การต่อใช้งาน BC360A1 กับหน้าจอ Touch Screen CR1000 และ CR3000 เพื่อความสะดวกสำหรับผู้ใช้งาน สามารถแก้ไขได้โดยตรงผ่าน Smart Phone หรือ Tablet ทันที ทำให้มีทางเลือกเพิ่มขึ้นไปอีกในการเข้าถึงข้อมูลต่างในไลน์ผลิต

Read More →
บทความ

Batching Control ควบคุมปริมาณการจายวัตถุดิบโดยไม่ต้องใช้ PLC ค่าอุปกรแค่ 8,940 บาท

เราจะมาพูดถึงการชั่งน้ำหนักวัตถุดิบในกระบวนการผลิตที่ต้องการความแม่นยำและความถูกต้องในการชั่งเป็นอย่างมาก โดยการชั่งจะเป็นแบบ Batching Control ที่เป็นการเติมวัตถุดิบไปในถังชั่ง เมื่อได้ค่าที่ต้องการก็จะปล่อยวัตถุดิบออกไปยังกระบวนการต่อไป ถ้าคุณอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับการชั่งแบบนี้มากขึ้น สามารถอ่านได้จากบทความด้านล่างนี้เลยครับ

Read More →
บทความ

วิธีติดตั้ง Weighing Indicator เพิ่มการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

หัวใจสำคัญของการเลือกอุปกรณ์สำหรับใช้งานคือการติดตั้ง มาดูว่า Weighing Indicator ต้องติดตั้งอย่างไร เพื่อให้งานดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีปัญหาตามมา พร้อมตัวอย่างารระบุขนาดการเจาะหน้าตู้และตัวอย่างการยึดหน้าจอกับหน้าตู้คอนโทรล

Read More →
บทความ

หลากหลายการประยุกต์ใช้งาน Weighing Indicator

การประยุกต์ใช้งาน Weighing Indicator เพื่อเป็นแนวทางการนำไปใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น การเชื่อมต่อพอร์ตสื่อสาร RS-485 หรือการเชื่อมต่อใช้งานมิเตอร์กับ PLC HMI นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อไปยังเครื่องพิมพ์ได้อีกด้วย มาดูกันว่ามันทำได้อย่างไร

Read More →
บทความ

วิธีการเลือก Weighing Indicator หน้าจอสําหรับเซ็นเซอร์ชั่งน้ำหนัก

การเลือก Weighing Indicator ไปใช้งานนั้นต้องดูปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาด Rated Output Signal, External Input, จำนวน Load cell สูงสุด, ไฟเลี้ยง, ขนาดในการติดตั้ง, สัญญาณเอาท์พุต, มาตรฐาน IP รวมถึงการทนต่อแรงสั่นสะเทือน

Read More →
บทความ

เข้าใจง่ายๆ กับโครงสร้างของ Weighing Indicator ที่คุณต้องรู้ไว้

แนะนำโครงสร้างของ Weighing Indicator ที่ควรจะเข้าใจก่อนการเลือกซื้อไปใช้งาน ซึ่งจะอธิบายการทำงานออกเป็น 8 ส่วน ที่มีความสำคัญ มาดูเลยว่าจะมีอะไรบ้าง

Read More →
บทความ

Weighing Indicator จอแสดงน้ำหนัก คืออะไร

การชั่งน้ำหนักนอกจากใช้โหลดเซลล์แล้ว เราจะต้องมี Weighing Indicator หรือ Load Cell Indicator มาใช้ควบคู่ด้วยเสมอ เพื่อใช้เป็นจอแสดงน้ำหนักที่วัดได้

Read More →
บทความ

การชั่งน้ำหนักของวัตถุดิบที่เติมเข้าในไซโลด้วยฟังก์ชัน Weigh IN ของ Weighing Indicator/Weighing Terminal BC360L2 แบรนด์ SYMC

Weight Controller BC360L2 สามารถป้องกันการสั่นสะเทือนได้ มี Menu F2.1 ไว้เลือกโหมดทำงาน ไม่ต้องใช้ PLC มาควบคุม ใช้แค่ตัวเดียวก็ควบคุมการทำงานได้หมด

Read More →
บทความ

หลักการทำงานที่น่าสนใจของ Weighing Indicator

ก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า Weighing Indicator คุณไม่ควรที่จะพลาดเรื่องของการทำงานของ Weighing Indicator ไปอย่างเด็ดขาดเลย เพราะเป็นส่วนที่ช่วยให้คุณเลือกได้ง่ายขึ้น ตรงกับความต้องการมากขึ้น

Read More →
บทความ

การใช้งานเครื่องผสมวัตถุดิบ Mixing

โดยทั่วไปแล้วเครื่องผสมวัตถุดิบที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป จะมีอยู่ 4 ส่วนหลักๆ นั่นก็คือ ถังเก็บวัตถุดิบ เครื่องชั่ง ถังเก็บน้ำ และถังผสม แต่ละส่วนนี้มีความสำคัญอย่างไร และแต่ละส่วนนั้นมีหน้าที่แตกต่างกันอย่างไรบ้าง การทำงานของแต่ละส่วนนั้นมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

Read More →
บทความ

จอแสดงผล HMI ในงานอุตสาหกรรมคอนกรีต

การผสมคอนกรีตที่เครื่องผสมจำเป็นต้องมีจอแสดงผล HMI เพื่อดูปริมาณวัตถุดิบต่างๆ แล้วจอ HMI มีการทำงานอย่างไร และมีความสำคัญมากน้อยเพียงใด

Read More →
บทความ

การวัดค่าแรงดึงหรือแรงกดในกระบวนการผลิตสินค้า

ในกระบวกการผลิตสินค้าหรือตรวจสอบสินค้า ต้องมีการวัดค่าแรงดึงหรือแรงกดอยู่ในกระบวนการเหล่านี้อยู่เสมอ แล้วอุปกรณ์ชนิดใดที่จะวัดค่าเหล่านี้ได้ และมีการทำงานอย่างไร ตามไปดูกัน

Read More →
บทความ

งานชั่งน้ำหนักส่วนผสมวัตถุดิบในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

การชั่งส่วนผสมวัตถุดิบในอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นปูนซีเมนต์ น้ำ หิน ทราย หรืออื่นๆ ให้ถูกต้องตามสัดส่วนเป็นสิ่งสำคัญมาก อุปกรณ์ตัวใดที่จะมาทำหน้าที่นี้กัน?

Read More →
บทความ

เครื่องชั่งดิจิตอล รุ่น EK-6000i แบรนด์ A&D

พบกับการแนะนำสินค้าที่น่าสนใจ เครื่องชั่งดิจิตอล Compact Balance รุ่น EK-6000i ของแบรนด์ A&D คุณจะเห็นว่าสินค้าตัวนี้มันน่าสนใจอย่างไร และเหมาะกับงานของคุณหรือเปล่า?

Read More →
บทความ

Load Cell ประยุกต์ใช้กับงานอะไรบ้าง ไปดูกัน

Load Cell สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะประยุกต์ใช้ในงานผสมปูนสำหรับคอนกรีตผสมเสร็จต่างๆ รวมทั้งการใช้เทสต์ความแข็งและแรงดึงของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพลาสติก หรือแท่นปูนซีเมนต์ รวมทั้งนำไปใชัชั่งวัตถุดิบต่างๆ ได้อีกด้วย

Read More →
Load cell
บทความ

Load Cell ไม่ได้ถูกออกแบบจาก Strain Gauge อย่างเดียว

Strain Gauge เป็นแบบโหลดเซลล์ที่พบมากที่สุด แต่ก็ยังพบเห็นดีไซน์อื่นได้อยู่ อาทิเช่น แบบ hydraulic และ pneumatic คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในบทความ Load Cell ไม่ได้ถูกออกแบบจาก Strain Gauge อย่างเดียว

Read More →
Load cell
บทความ

สูตรง่ายๆ สำหรับคำนวณน้ำหนัก Load Cell

คุณเคยเจอปัญหาเกี่ยวกับการคำนวณน้ำหนักสำหรับการเลือกจำนวนโหลดเซลล์หรือไม่ เพราะจำนวน Load Cell ที่ใช้ในการรับน้ำหนักไม่ว่าจะเป็นแรงกดหรือแรงดึงต้องเหมาะสม เรามีสูตรการคำนวณน้ำหนัก Load Cell ที่ง่ายๆ แค่อ่านก็ทำตามได้

Read More →
Load Cell
บทความ

สาเหตุที่ทำให้ Load Cell เสียและแนวทางการแก้ไข

ถ้าโหลดเซลล์ที่คุณใช้งานอยู่มีปัญหาบ่อยเกินไป คุณอาจจะต้องอ่านคู่มือของเราเกี่ยวกับ สาเหตุของโหลดเซลล์เสียหายหรือแตก

Read More →
Load cell
บทความ

ประเภทของ Load Cell แบบสเตรนเกจ

โหลดเซลล์แบบสเตรนเกจมีหลากหลายรูปแบบที่ได้ออกแบบเฉพาะสำหรับงานที่่แตกต่างกัน คุณอาจจะเคยได้ยินโหลดเซลล์แบบ Shear Beam ที่ได้ออกแบบเฉพาะสำหรับงานแบบ Off-Center เป็นต้น ซึ่งคุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของโหลดเซลล์แบบสเตรนเกจได้ที่บทความของเรา

Read More →
Load Cell
บทความ

ง่ายมาก! สร้างเครื่องชั่งได้ด้วยตัวเองจาก Load Cell

การสร้างเครื่องชั่งใช้เองอย่างง่าย โดยใช้โหลดเซลล์ สำหรับงานชั่งน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม DIY ไม่ใช่ช่าง คุณก็สร้างเครื่องชั่งได้

Read More →
บทความ

คู่มือการเลือกใช้ Load Cell ให้ถูกต้อง

ในการเลือกใช้ตัวโหลดเซลล์นั้นเราจำต้องใช้ให้ถูกประเภทและใช้อุปกรณ์เสริมให้เหมาะสมเพื่อที่จะทำให้ วัดค่าได้อย่างแม่นยำไม่เสี่ยงต่อความเสียหายในขณะที่ใช้งาน ในบทความนี้เราจะพูดถึงปัจจัยที่ใช้ในการเลือกตัวโหลดเซลล์เพื่อทำให้คุณสามารถเลือกได้อย่างถูกต้อง

Read More →
Facebook Comments