ทำ Batching Control ฟังก์ชั่นครบด้วย Weighing Indicator + HMI = 22,940฿

Share this post

การต่อใช้งาน BC360A1 กับหน้าจอ Touch Screen CR1000 เพื่อความสะดวกสำหรับผู้ใช้งาน ในยุคดิจิตอลเทคโนโลยีมือถือในแบบ Smart Phone สามารถช่วยงานในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งเราสามารถต่อ Touch Screen CR3000 กับ Wifi Access Point โดยใช้ฟังก์ชัน Web Server เพื่อให้สามารถรู้รายละเอียดข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้น ก็สามารถแก้ไขได้โดยตรงผ่าน Smart Phone หรือ Tablet ทันที ทำให้มีทางเลือกเพิ่มขึ้นไปอีกในการเข้าถึงข้อมูลต่างในไลน์ผลิต

คุณสามารถ ดูและเลือกซื้อ Weighing Indicator หน้าจอสําหรับเซ็นเซอร์ ชั่งน้ำหนัก ทั้งหมดหลายรุ่นที่ให้คุณซื้อได้ทันที หากมีข้อสงสัยทีมงาน Factomart ยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านผ่านช่องทาง Live Chat ได้ทันทีครับ หรือถ้าสนใจอ่านข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมของ Weighing Indicator ติดตามได้จาก แหล่งรวมข้อมูล Weighing Indicator หน้าจอสําหรับเซ็นเซอร์ ชั่งน้ำหนัก ได้เลยครับ

การต่อใช้งานร่วมกันของหน้าจอ Weighing Terminal BC360A1 กับ Touch Screen CR1000

Play Video

หลังจากที่เราได้รู้จักการทำงานของหน้าจอ BC360A1 ของ SYMC แบบ Batching Control กันมาแล้ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานและเพิ่มความสะดวกสำหรับผู้ใช้งาน เราสามารถต่อ BC360A1 กับหน้าจอ Touch Screen รุ่น CR1000 ของ Red Lion Control ด้วย RS485 ซึ่งสามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างลงตัว

ฟังก์ชั่นของจอ Touch Screen รุ่น CR1000

แสดงค่า Target และค่าน้ำหนักที่ชั่งได้

เปลี่ยนสูตรส่วนผสมได้

แก้ไขค่าน้ำหนักที่ตั้งไว้ในแต่ละสูตรได้

พิมพ์รายงานผลการชั่งแต่ละ Batch ได้

เก็บบันทึกข้อมูลวัตถุดิบเป็น Excel File ได้

แก้ไขได้โดยตรงผ่าน Smartphone หรือ Tablet

ดูค่าน้ำหนักรวมของแต่ละวัตถุดิบได้

1. แสดงค่า Target และค่าน้ำหนักที่ชั่งได้ของแต่ละวัตถุดิบ

เมื่อกระบวนการชั่งน้ำหนักเสร็จสิ้นในแต่ละ Batch จากคุณสมบัติการใช้งานของหน้าจอ BC360A1 ที่กล่าวมาแล้ว เราสามารถดูค่าน้ำหนักที่ชั่งได้ของแต่ละวัตถุดิบในแต่ละ Batch ได้จากรายงานผลการชั่งน้ำหนักที่พิมพ์โดยเครื่องพิมพ์ที่ต่อกับ BC360A1 เท่านั้น 

แต่ถ้าเราต่อหน้าจอ BC360A1 กับหน้าจอ Touch Screen เราจะสามารถดูค่า Target และค่าน้ำหนักที่ชั่งได้ของแต่ละวัตถุดิบบนหน้าจอ Touch Screen ได้เลยโดยไม่ต้องต่อเครื่องพิมพ์ไว้ตลอดเวลา

2. เปลี่ยนสูตรส่วนผสม

สามารถเปลี่ยนสูตรส่วนผสมได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่สัมผัสบนหน้าจอ

3. แก้ไขค่าน้ำหนักที่ตั้งไว้ในแต่ละสูตร

สามารถแก้ไขค่าน้ำหนักที่ตั้งไว้ในแต่ละสูตรได้ บางครั้งเราอาจจะมีการปรับเปลี่ยนค่าน้ำหนักในแต่ละสูตรส่วนผสมบ้าง เราก็สามารถทำการแก้ไขค่าน้ำหนักที่ตั้งไว้ในแต่ละสูตรได้อย่างง่ายดายตามรูปที่ด้านล่าง

เลือก Target เพื่อแก้ไขค่าน้ำหนักของสูตรส่วนผสม

แตะที่ค่าน้ำหนักของวัตถุดิบที่ต้องการแก้ไข

ตั่งค่าตัวเลขน้ำหนักที่ต้องการบน Pop-up

4. ดูค่าน้ำหนักรวมที่ชั่งไปของแต่ละวัตถุดิบ

สามารถดูค่าน้ำหนักรวมที่ชั่งไปของแต่ละวัตถุดิบได้ กรณีที่เราต้องการดูว่าน้ำหนักรวมของแต่ละวัตถุดิบที่เราใช้ไปเป็นเท่าไร เราก็สามารถดูได้อย่างง่ายดาย

รูปที่ 8 แตะที่ Total เพื่อดูค่าผลรวมน้ำหนักที่ชั่งไปของแต่ละวัตถุดิบ

รูปที่ 9 แสดงค่าผลรวมน้ำหนักของแต่ละวัตถุดิบ

5. พิมพ์รายงานผลการชั่งแต่ละ Batch และน้ำหนักรวมแต่ละวัตถุดิบ

สามารถพิมพ์รายงานผลการชั่งแต่ละ Batch และน้ำหนักรวมแต่ละวัตถุดิบได้ ถ้าเราต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับ Touch Screen เมื่อจบการชั่งในแต่ละ Batch เครื่องพิมพ์ก็จะสั่งพิมพ์รายงานน้ำหนักที่ชั่งได้ของแต่ละวัตถุดิบใน Batch นั้นๆ เมื่อเราต้องการพิมพ์รายงานผลรวมของน้ำหนักแต่ละวัตถุดิบที่ชั่งไปทั้งหมดก็สามารถทำได้อย่างง่ายดายตามรูปที่ 10, 11, และ 12

เลือกรูปเครื่องพิมพ์ในหน้าจอ Total

รูปที่ 11 เครื่องพิมพ์สั่งพิมพ์รายงานผลรวมน้ำหนักของแต่ละวัตถุดิบ

6. เก็บบันทึกข้อมูลผลการใช้วัตถุดิบทุกครั้งเป็น Excel File

รูปที่ 12 ข้อมูลของน้ำหนักที่ชั่งได้และผลรวมน้ำหนักของแต่ละวัตถุดิบจะเก็บไว้ใน SD card เป็น Excel File

สามารถเก็บบันทึกข้อมูลผลการใช้วัตถุดิบทุกครั้งที่มีการผลิตเป็น Excel File ได้ โดยใช้ CR3000 แทน CR1000 เราสามารถเลือกใช้ Touch Screen รุ่น CR3000 เพื่อบันทึกข้อมูลของน้ำหนักที่ชั่งได้รวมถึงผลรวมน้ำหนักของแต่ละวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต เพื่อใช้จัดทำรายการสรุปการผลิตประจำวันได้ ทำให้ง่ายต่อผู้ใช้งาน โดยรูปแบของข้อมูลจะเก็บไว้ใน SD card ในรูปแบบ Excel File ตามรูปที่ 12

6. เข้าถึงข้อมูลการผลิตเร็วขึ้น แก้ไขได้โดยตรงผ่าน Smart Phone หรือ Tablet

สามารถเข้าถึงข้อมูลในการผลิตได้รวดเร็วขึ้น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้น ก็สามารถแก้ไขได้โดยตรงผ่าน Smart Phone หรือ Tablet โดยใช้ Touch Screen รุ่น CR3000 แทน CR1000

เรายังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของ Touch Screen โดยใช้รุ่น CR3000 ต่อร่วมกับ Wifi Access Point ด้วย Ethernet เพื่อเข้าถึงข้อมูลและแก้ไขได้โดยตรงผ่านทาง Smart Phone หรือ Tablet และยังสามารถตั้ง Password Lock เพื่อให้สามารถดูได้อย่างเดียวหรือควบคุมได้ด้วย และยังเป็นการป้องกันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลได้ ตามรูปที่ 13

ถ้าคุณต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ BC360A1​ ด้วยการต่อใช้งานกับจอ Touch Screen​ รุ่น CR1000​ และรุ่น CR3000​ มันจะทำให้การทำงานสะดวกยิ่งขึ้น เพราะมีฟังก์ชั่นมากมายที่อำนวยความสะดวก เช่น แสดงค่า Target และค่าน้ำหนักที่ชั่งได้​ เปลี่ยนสูตรส่วนผสมได้ เก็บบันทึกข้อมูลเป็นไฟล์ Excel ได้ พร้อมพิมพ์เป็นเอกสาร และเข้าไปแก้ไนได้ง่ายผ่าน Smartphone หรือ Tablet

คุณสามารถเข้าไป ดูและเลือกซื้อ Weighing Controller รุ่น BC360A1​ ของแบรนด์ SYMC หรือ ดูและเลือกซื้อ Weighing Indicator หน้าจอสําหรับเซ็นเซอร์ ชั่งน้ำหนัก รุ่นอื่นได้จากหน้าร้านออนไลน์ของเราได้เลย ถ้าคุณมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า สามารถแชทมาหาเราได้ทันทีจากช่องแชทด้านล่างขวามือ หรือส่งเมลล์มาที่ [email protected] หรือผ่าน Line ที่ @factomart และเบอร์โทร 021-050-567 ได้หลากหลายช่องทาง มีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำตลอดเวลาทำการ

บทความที่เกี่ยวข้อง

Facebook Comments