การชั่งน้ำหนักของวัตถุดิบที่เติมเข้าในไซโลด้วยฟังก์ชัน Weigh IN ของ Weighing Indicator/Weighing Terminal BC360L2 แบรนด์ SYMC

ความยอดเยี่ยมของแผงควบคุมน้ำหนัก (Weight Controller) SYMC นอกจากจะวัดได้ละเอียดและไม่หวั่นต่อสภาพแวดล้อมที่ Load cell สั่นสะเทือนแล้ว ทีเด็ดยังอยู่ที่ Menu F2.1 ซึ่งสามารถเลือกโหมดการทำงาน (Work mode) ให้ตรงกับการใช้งาน ทำให้สามารถควบคุมการทำงานตามขั้นตอนจนจบโดยไม่ต้องใช้ PLC หรือการออกแบบระบบควบคุม เรียกว่าตัวเดียวควบคุมการทำงานได้ตั้งแต่เริ่มจนจบในตัวมันเอง

กระบวนการชั่ง Weigh-in แบบ 1 วัตถุดิบ

เมื่อเริ่มต้นการชั่ง ก็จะปล่อยวัตถุดิบจากถังพัก Output จะสั่งให้เปิดวาว์ล จากของถังพัก เพื่อปล่อยวัตถุดิบลงมาที่ถังชั่ง เมื่อถึงค่าน้ำหนักที่เราตั้งไว้ เครื่องก็จะสั่ง ปิดวาว์ลของถังพัก หลังจากนั้นก็จะสั่งเปิดวาว์ลของถังชั่ง เพื่อ Dump วัตถุดิบออก เป็นการจบกระบวนการของการชั่ง ของ weigh-in หรือ 1 batch

3 คุณสมบัติที่ทำให้เลือกใช้ Weighing Indicator BC360L2 แบรนด์ SYMC

ฟังชั่น feature ที่ BC360L2 ในการชั่งน้ำหนัก เพื่อให้การชั่งมีค่าความละเอียดแม่นยำขึ้น

1. เนื่องจากเครื่องชั่งเป็นหน้าจอเครื่องชั่งจริงๆ ดังนั้นจะมีการประมวลผลที่ช่วยป้องกันการสั่นสะเทือนของโครงสร้างที่ทำให้ตัวเลขวิ่ง ไม่เกิดกับเครื่องชั่งประเภทนี้

2. มีฟังชั่นที่สามารถตั้ง Speed ในการปล่อยวัตถุดิบ ได้ 2 Speed คือ Fast และ Slow เพื่อให้การชั่งมีความแม่นยำสูงขึ้น
3. สามารถตั้งค่า spill setpoint หรือ Preact ( Fefor ) ช่วยในกรณีมีวัตถุดิบลอยในอากาศ ทำให้เกิดค่า Error

ขั้นตอนการทำงานของหน้าจอเครื่องชั่ง BC360L2

การต่อใช้งาน (Wiring)

รูปที่ 1 การต่อใช้งาน (Wiring)

ขั้นตอนการทำงาน

รูปที่ 2 ขั้นตอนการทำงาน

ขั้นตอนที่ 1: กดปุ่ม start เพื่อเริ่มการ Feed Output ทั้ง 2 สั่งวาล์วที่ถังพักให้เปิดออก วัตถุดิบจะลงมาถังชั่ง เมื่อได้น้ำหนักที่ต้องการ ก็สั่งปิดวาล์วที่ 1 และปล่อยให้น้ำหนักของวาล์วทำงานต่อ เมื่อได้น้ำหนักที่ต้องการ วาล์วตัวที่ 2 ปิด

รูปที่ 3 การทำขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2:เมื่อได้น้ำตามที่ตั้งไว้ Output ก็จะสั่งเปิดวาว์ลของถังชั่ง เพื่อ Dump วัตถุดิบออกเป็นการจบกระบวนการของการชั่งของ weigh-in หรือ 1 batch​

รูปที่ 4 การทำขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3: ปุ่ม Stop มีไว้กรณีต้องการหยุดเครื่อง เมื่อกดปุ่ม Stop ทุกกระบวนการก็จะหยุดการทำ และเมื่อต้องการเริ่มการทำงานใหม่ กด Start ก็เริ่มการทำงานใหม่ทั้งหมด

รูปที่ 5 การทำขั้นตอนที่ 3

Facebook Comments

Share this post