การป้องกันมอเตอร์เมื่อมีโหลดใช้งานต่ำเกินไป (Motor load too low Protection)

Share this post

การพิจารณาในการนำมอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงมาใช้งานนั้น จะต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบหลายๆด้าน เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด เนื่องจากหากยังไม่เหมาะสมแล้ว การเปลี่ยนมอเตอร์อาจจะเป็นการลงทุนที่สูงเกินไป ดังนั้น ควรวางแผนไว้ก่อนติดตั้งจะโอเคกว่าครับ

เกณฑ์การเปรียบเทียบมอเตอร์ให้เหมาะสมกับโหลด

มอเตอร์มีโหลดใช้งานต่ำ คือ ?

มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง ถูกออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดที่โหลดประมาณ 90% ดังนั้นจึงไม่เหมาะที่จะนำมาใช้กับโหลดที่ต่ำเกิน

สาเหตุเกิดจาก

เนื่องจากในการใช้งานครั้งแรกได้เลือกขนาดมอเตอร์ไฟฟ้าที่เผื่อขนาดไว้มากเกินไป

ผลกระทบ

เกิดการสูญเสียพลังงานเกินความต้องการ ค่าใช้จ่ายสูงกว่าผลที่ได้รับเป็นต้น

การป้องกัน

ควรวางแผนปรึกษาช่างผู้ชำนาญก่อนการติดตั้ง และเลือกขนาดของมอเตอร์ให้เหมาะสมกับโหลดที่นำมาใช้งาน ซึ่งจะเป็นการลดพลังงานลงได้เป็นอย่างมาก

Availabel


Button-02-Home-back-New
Facebook Comments