การป้องกันการเชื่อมมอเตอร์ขาดหาย (Motor not connected Protection)

Share this post

หากกล่าวถึงการควบคุมตัวมอเตอร์นั้น การออกแบบตู้ควบคุมมอเตอร์ถือว่าเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญ ถึงแม้ว่าตัวมอเตอร์จะใช้ไฟฟ้าแบบ 3 เฟส 3 สาย ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้สาย N เนื่องจากแรงดันไฟฟ้าระหว่างเฟสเป็น 380VAC แต่สำหรับวงจรควบคุมต่างๆ ภายในตู้คอนโทรลนั้น ยังคงใช้แรงดัน 220 VAC อยู่ ดังนั้นถ้าในระบบไฟฟ้าสาย N หายไปก็จะทำให้ระดับแรงดันไม่สมบูรณ์ เป็นต้น

ความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้ในระบบไฟฟ้า

สาเหตุเกิดจาก

โดยส่วนใหญ่ อุปกรณ์ชุดควบคุมมอเตอร์เกิดความผิดปกติ วงจรไม่สมบูรณ์ เช่น สาย N (neutral) ขาดหายจากระบบควบคุม เป็นต้น

ผลกระทบ

การทำงานของเครื่องจักร หรือมอเตอร์หยุดชะงัก  อุปกรณ์และระบบไฟฟ้าเสียหาย และ สูญเสียการผลิต แน่นอนไม่ใช่เรื่องที่อยากให้เกิดขึ้นเลยใช่ไหมครับ

การป้องกัน

ในส่วนการป้องกันนั้น มีวิธีป้องกันโดยติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน Absence of neutral Protection เพื่อตรวจเช็คว่าสาย N ยังทำงานครบวงจรหรือไม่ ถ้าสาย N หาย หรือขาด ตัว Absence of neutral Protection ก็จะสั่งให้มอเตอร์หยุดทำงานก่อนจะเกิดความเสียหาย โดยการตัดวงจร Interlock หรือ สั่งแจ้งเตือนในระบบ

Availabel


Button-02-Home-back-New
Facebook Comments