การป้องกันล๊อคโรเตอร์ (Rotor locked Protection)

Share this post

มอเตอร์นับเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับเครื่องจักรต่างๆ เนื่องจากการทำหน้าที่เป็นตัวต้นกำลัง โดยแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลเพื่อขับโหลดต่างๆ ความเสื่อมสภาพจากการใช้งานหรือความผิดปกติต่างๆที่เกิดขึ้น เนื่องจากโรเตอร์และสเตเตอร์ต้องรับแรงที่เกิดจากสนามแม่เหล็กอยู่ตลอดเวลา ความเสียหายที่เกิดขึ้นทางกล จากความร้อนและทางไฟฟ้าจะกระทบโดยตรงกับประสิทธิภาพในการทำงานและอายุการใช้งานของมอเตอร์

การวิเคราะห์ความผิดปกติของมอเตอร์

ปัญหาโรเตอร์ล๊อค คือ

ปัญหาที่ทำให้ตัวมอเตอร์ได้รับความเสียหาย

สาเหตุเกิดจาก

สาเหตุนี้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกกรณีหากไม่มีการวางแผนก่อน เช่น ทางด้านสภาพแวดล้อม  ทางด้านระบบไฟฟ้า การติดตั้งไม่ถูกหลักวิธี และการ Start Motor ที่ไม่ได้มาตรฐาน

ผลกระทบ

ผลกระทบที่เกิดจากการสั่นสะเทือน คือการหลวมคลอนของชิ้นส่วนต่างๆ เช่นแบริ่ง ขดลวด ฉนวนฉีกขาดนำไปสู่การลัดวงจร ผลกระทบจากความร้อน อุณหภูมิเพิ่ม (Temperature rise) ของมอเตอร์นำไปสู่การเสื่อมของฉนวน สารหล่อลื่นมีความหนืดลดลงอาจทำให้แบริ่งเสียหายเนื่องจากการขาดสารหล่อลื่น จึงเกิดการล็อคของแกนโรเตอร์

การป้องกัน

ควรวางแผนซ่อมบำรุงก่อนจะเกิดปัญหา ควบคู่กับการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์อย่างถูกหลักวิธี เท่านี้ปัญหาของมอเตอร์ก็จะลดน้อยลงไป

Available


Button-02-Home-back-New
Facebook Comments