การป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน (Over Current Protection)

โดยทั่วไปไฟฟ้าเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินชีวิต เนื่องจากในชีวิตประจำวันของมนุษย์ต้องมีการเกี่ยวข้องกับกระแสไฟฟ้าอยู่ตลอดเวลา แต่ก็ให้โทษได้เช่นกัน ความอันตรายที่เกิดขึ้นจากไฟฟ้ามีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ดังนั้น การมีความรู้ การป้องกัน อุบัติภัยที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าก็จะลดลง ความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินก็จะลดลงเช่นกัน

ความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้ในระบบไฟฟ้า

กระแสไฟฟ้าเกิน คือ

สภาวะของกระแสที่ไหลผ่านตัวนำจนเกินพิกัดที่กำหนดไว้

สาเหตุเกิดจาก

ส่วนใหญ่ที่มักพบปัญหากระแสเกินพิกัด เกิดจาก 2 ลักษณะ คือ โหลดเกิน และ การเกิดการลัดวงจรหรือที่เรียกว่าไฟช็อต

ผลกระทบ

เป็นสาเหตุทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเกิดการชำรุดเสียหายและอันตรายก่อให้เกิดอัคคีภัยได้

การป้องกัน

อุปกรณ์ป้องกันถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ ในส่วนปัญหากระแสเกินนี้ ชนิดอุปกรณ์ คือ ฟิวส์ , เซอร์กิตเบรกเกอร์

Available


Button-02-Home-back-New
Facebook Comments