การป้องกันความถี่ทางไฟฟ้าผิดปกติ (Frequency out of limits Protection)

Share this post

บางครั้งมอเตอร์เกิดปัญหามีความเร็วรอบเปลี่ยนแปลงอย่างผิดปกติ หรือแรงดันไฟเกิดการผิดเพี้ยนไปจากเดิม สิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีปัญหาจากตัวมันเอง แต่อาจมาจากความถี่ทางไฟฟ้า ที่เราไม่ควรมองข้าม มาดูกันว่าความถี่ทางไฟฟ้าเกิดการผิดปกติได้อย่างไร

ความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้ในระบบไฟฟ้า

ความถี่ทางไฟฟ้าผิดปกติ คืออะไร

ปรากฏการณ์ที่ความถี่ของระบบไฟฟ้ามีค่าเปลี่ยนไปจากค่าความถี่ปกติ 50 Hz

สาเหตุเกิดจาก

อาจจะมาจากคุณภาพแหล่งจ่ายไฟมีปัญหา เช่น ไฟจากการไฟฟ้าผิดปกติ หรือไฟจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าผิดปกติ ทำให้สร้างแรงดันไฟฟ้าที่มีความถี่ผิดเพี้ยนไป

ผลกระทบ

ทำให้มอเตอร์ทำงานสะดุด มีความเร็วรอบเปลี่ยนแปลง ส่งผลต่อระบบกลไกต่างๆ ที่ใช้กับมอเตอร์ที่ความเร็วที่คงที่เกิดความเสียหาย

วิธีป้องกัน

เพื่อป้องกันความเสียหายจากเปลี่ยนแปลงความถี่ในระบบไฟฟ้า จึงจำเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์ตรวจเช็คความถี่ระบบไฟฟ้าให้ถูกต้องทุกครั้งก่อน โดยเราสามารถใช้ตัว Frequency control protection relay ในการเฝ้าระวัง และป้องกันได้ เมื่อระบบไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลงความถี่ ก็จะสั่งให้รีเลย์ทำงาน และสามารถตัดวงจรหรือส่งสัญญาณเตือนได้

Availabel


Button-02-Home-back-New
Facebook Comments