การป้องกันการกลับเฟสของมอเตอร์ 3 เฟส (Phase Sequence Protection)

Share this post

ในปัจจุบันระบบไฟฟ้า 3 เฟสมีการใช้อย่างแพร่หลายทั้งในอุตสาหกรรม หรืออาคารต่างๆ หากระบบไฟฟ้าเกิดความผิดปกติขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุใดๆก็ตามจะส่งผลกระทบให้กับระบบอย่างมาก ในส่วนบทความนี้จะกล่าวถึงปัญหาของการกลับเฟสของมอเตอร์ 3 เฟส แบบไม่ได้เจตนา ถือว่าเป็นปัญหาสำคัญ เช่น ในงานควบคุมที่ออกแบบให้มอเตอร์หมุนได้ทิศทางเดียวเท่านั้น ซึ่งจำเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไว้เพื่อความปลอดภัยต่อระบบการทำงาน

ความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้ในระบบไฟฟ้า

แรงดันกลับขั้วหรือเฟส คืออะไร

ความผิดปกติในระบบไฟฟ้า ที่ไม่ได้เจตนากลับขั้วหรือกลับเฟส เป็นผลทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าทำงานผิดปกติจากเดิม

สาเหตุเกิดจาก

ปัญหาทางด้านแรงดันในเฟส หรือความผิดปกติของลำดับเฟสในระบบไฟฟ้า

ผลกระทบ

สามารถส่งผลกระทบต่อระบบสายงานได้รับความเสียหายได้ เนื่องจากบางงานถูกออกแบบให้มอเตอร์หมุนได้แค่ทิศทางเดียวเท่านั้น เช่น สายพานลำเลียง

การป้องกัน

จำเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์ตรวจเช็คลำดับของเฟสในระบบไฟฟ้าให้ถูกต้อง โดยใช้ อุปกรณ์ชนิดนี้ชื่อว่า Phase sequence protection relay ในการป้องกันปัญหาเฟสกลับโดยไม่ได้เจตนา

Available


Button-02-Home-back-New
Facebook Comments